Mánesova 1672, 356 01 Sokolov
e-mail: info@skolamanesova.cz
tel.: 359 807 052, 777 929 364

slider-1

Školní vzdělávací program „Mánesova – škola globální výchovy – ŠVP PV“ vychází z koncepce vzdělávání, kterou realizujeme od roku 1999 a jež je v souladu se záměry Rámcového ...

více ...

slider-1

Základní škola Mánesova nabízí žákům možnost všestranného rozvoje v jedinečném školním prostředí pod vedením zkušených učitelů. Škola se zaměřuje také na výuku žáků nadaných či motivovaných ...

více ...

slider-1

Čtyřleté Gymnázium Mánesova úspěšně vzdělává studenty již sedmým rokem. Navazuje na vzdělávání v ZŠ Mánesova, která na druhém stupni realizuje výuku žáků minimálně na úrovni osmiletého gymnázia ...

více ...

Aktuality

Zápis do 1. třídy ŠMP Carolina - základní škola s.r.o. pro školní rok 2024/2025

01.01.2024 | Zuzana Staňková | Zápis do 1. třídy

Informace k organizaci a průběhu zápisu do 1. třídy

Vážení rodiče,

informujeme Vás tímto o zápisu dětí do 1. třídy Školy Můj Projekt Carolina - základní škola s.r.o. pro školní rok 2024/2025.

Organizace zápisu do 1. třídy pro školní rok 2024/2025:

Ve školním roce 2024/2025 bude přijato k základnímu vzdělávání do 1. třídy maximálně 24 žáků.

Do 1. třídy se zájmem rodičů o individuální vzdělávání dle § 41 zákona č. 561/2004 Sb. (tzv. domácí vzdělávání) se obraťte na naši sesterskou školu Škola Můj Projekt Mánesova (tel: 777 929 364, telefonujte pondělí až čtvrtek v době od 7:30 do 13:00 hod).

 

Podmínky přijetí

 1. Podání žádosti o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání (termín splnění do 12. 4. 2024)
 2. Podepsání Smlouvy o poskytování základního vzdělávání (termín splnění do 29. 4. 2024)

Kritéria přijetí

 1. Věk dítěte
 2. Soulad očekávání rodičů se vzdělávací koncepcí Škola Můj Projekt (hodnoty, principy, výchovně vzdělávací strategie) a způsobem její realizace. 

 

Podmínky přijetí

1. Podání žádosti o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání

 • Žádost o přijetí naleznete v příloze pod článkem.
 • Termín podání žádosti: do 12. 4. 2024 (včetně).
 • Způsob doručení žádosti:
 1. do datové schránky školy (ID datové schránky školy: jfmgqdc);
 2. e-mailem info@zscarolina.cz s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email);
 3. poštou na adresu ŠMP Carolina základní škola s.r.o., Mánesova 1672, Sokolov 356 01;
 4. osobní podání dne 12. 4. 2024 při zápisu do ZŠ
 5.  v nejnutnějších případech po telefonické domluvě v termínu osobního doručení; kontaktní osoba, sekretariát: paní Zelenková, tel: 777 929 364, telefonujte pondělí až čtvrtek v době od 7:00 do 13:00 hod.

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany rodičů potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

 • Pokud jste již rozhodnuti odložit školní docházku Vašeho dítěte, vyplňte a zašlete též Žádost o odklad povinné školní docházky (naleznete v příloze pod článkem) spolu s vyjádřením pedagogicko-psychologické poradny a odborného lékaře či klinického psychologa.
 • Pokud jste rozhodnuti žádat školu o individuální vzdělávání dle § 41 zákona č. 561/2004 Sb. (tzv. domácí vzdělávání), podejte žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání a současně požádejte o individuální vzdělávání prostřednictvím žádosti o povolení individuálního vzdělávání spolu s vyjádřením pedagogicko-psychologické poradny.

2. Podepsání Smlouvy o poskytování základního vzdělávání

Smlouvu Vám zašleme na e-mail uvedený v žádosti o přijetí nejpozději 19. 4. 2024.

Na základě splnění kritérií přijetí bude sestaven seznam dětí v pořadí, podle kterého budou přijímány do 1. třídy. V tomto pořadí budete vyzvání ke splnění druhé podmínky přijetí, tzn. podepsání Smlouvy o poskytování základního vzdělávání. Rozhodnutí o přijetí bude vydáno v den podpisu smlouvy.

Kritéria přijetí

1. Věk

Dítě dosáhne věku 6 let k 31. 8. 2024, pokud mu není povolen odklad; resp. 6 let do 30. 6. 2025, pokud splní zákonem stanovené podmínky.

2. Soulad očekávání rodičů se vzdělávací koncepcí Škola Můj Projekt (hodnoty, principy, výchovně vzdělávací strategie) a způsobem její realizace na naší škole.

 

V rámci zápisu do 1. třídy doporučujeme absolvovat diagnostiku školní zralosti v Pedagogicko-psychologické poradně (je poskytována zdarma). Zájemci o naši 1. třídu se k diagnostice objednávají co nejdříve (nejlépe do 31. ledna 2024 v PPP Karlovy Vary zde: https://pppkv.cz/jak-se-objednat-do-poradny.)

 

Samotný zápis do 1. třídy probíhá v pátek 12. dubna 2024 od 14 do 17 hodin. K zápisu se dostavte kdykoliv v tomto časovém rozmezí. V 17 hod zápis končí. Pro děti budou nachystána centra aktivit, která si mohou vyzkoušet - jak dlouho na zápisu zůstanete záleží především na dítěti. V tomto čase Vám také budou zodpovězeny případné dotazy. Zápis se koná ve Staré Roli.

 

S sebou přineste:

 • výsledek diagnostiky školní zralosti z PPP
 • rodný list dítěte
 • přihlášku dítěte k zápisu (pokud jste ji neodevzdali dříve)

 

Přihlášky podávané před 1. dubnem 2024 nemůžeme akceptovat.

 

K určení aktuální úrovně vývoje dítěte Vám může pomoct Desatero pro rodiče dětí předškolního věku

MŠMT vydalo Desatero pro rodiče dětí předškolního věku. Nabízí rodičům základní informace o tom, co by mělo jejich dítě zvládnout před vstupem do základní školy. Jsou zde zachyceny jak výchovné, tak vzdělávací předpoklady. Najdete v příloze pod článkem.

 

ŠMP Carolina připravila pro své žáky prostory na adrese Školní 742, Stará Role, 360 17 Karlovy Vary. 

 

Ve dnech 7. 2. 2024 od 16 do 17:30 a 28. 2. 2024 od 16 do 17:30 jsme pro zájemce o naši školu připravili informační setkání ("kafárny"). Konají se ve Školní 742 ve Staré Roli, Karlovy Vary.

Zájemci si rezervují svou účast na emailu eliska.binova@zscarolina.cz.

Během školního roku 2023/2024 přijímáme žáky 1. a 2. ročníku ZŠ. Ve školním roce 2024/2025 přijímáme žáky 1., 2. a 3. ročníku ZŠ.

 

Těšíme se na spolupráci.

Tým Školy Můj Projekt Carolina a Mánesova

 

obrázek
Kafárna
obrázek
Leták
obrázekŽádost o odklad povinné školní docházky [255,99 kB]
obrázekŽádost o individuální vzdělávání [171,81 kB]
obrázekŽádost o přijetí [251,84 kB]
obrázekDesatero pro rodiče [205,56 kB]

Prožili jsme spolu

Mezinárodní jazykové zkoušky z AJ

Sobota 27. května 2023... Napětí, tréma, těšení se, zvědavost... Každý prožíval mezinárodní jazykové zkoušky z angličtiny podle svého...

obrázekobrázek

Vánoční jarmark

Pojďme si připomenout, jak jsme v pátek 9. prosince 2022 prožili Vánoční jarmark naší školy.

Jsme moc rádi za tak hojnou účast našich dětí, rodičů i prarodičů. Bylo moc milé vás všechny potkat, být na chvíli spolu...

obrázekobrázek

Svačinky pro dobrou věc

Jak pomoci našim novým ukrajinským žákům s pořízením školních pomůcek? Třeba prodejem vlastoručně vyrobených svačinek od jejich spolužáků z 5. a 9. třídy, kteří nejenže získají pekařské a cukrářské dovednosti, ale naceněním svých výrobků obohatí svou finační gramotnost.

obrázek

Zastavil se u nás EduBus

Jak si poradit s roboty? Naučit je tancovat tak, jak pískáme. To naše žáky i jejich pedagogy učil EduTeam v rámci projektu O2 Chytrá škola. 

obrázek

Pomozme, aby i děti z ulice mohly tvořit!

Podporujeme iniciativní lidi, kteří dělají náš svět lepším místem pro život. Jestli to cítíte stejně, připojte se k nám. Zatím jsme díky Vašim příspěvkům vybrali 2600 Kč. Do konce sbírky zbývá už jen 8 dní!

obrázek
nahoru