Mánesova 1672, 356 01 Sokolov
e-mail: info@skolamanesova.cz
tel.: 359 807 052, 777 929 364

slider-1

Školní vzdělávací program „Mánesova – škola globální výchovy – ŠVP PV“ vychází z koncepce vzdělávání, kterou realizujeme od roku 1999 a jež je v souladu se záměry Rámcového ...

více ...

slider-1

Základní škola Mánesova nabízí žákům možnost všestranného rozvoje v jedinečném školním prostředí pod vedením zkušených učitelů. Škola se zaměřuje také na výuku žáků nadaných či motivovaných ...

slider-1

Čtyřleté Gymnázium Mánesova úspěšně vzdělává studenty již sedmým rokem. Navazuje na vzdělávání v ZŠ Mánesova, která na druhém stupni realizuje výuku žáků minimálně na úrovni osmiletého gymnázia ...

více ...

Školská rada

Jednání školské rady ve školním roce 2013 - 2014

7.10.2014 | Zuzana Staňková

Jednání ŠR dne 25. 9. 2013

Přítomni: Dana Stariatová, Mgr. Magdalena Čavojská, Mgr. Zuzana Večerková, Šárka Křížová

Miloslav Bureš, Šárka Křížová – omluveni

 

Program:

Schválení Výroční zprávy 2012/2013

Vyjádření ke znění Školního vzdělávacího programu – úpravám dle platné legislativy

Schválení Školního řádu

Další diskuse

 

Ad 1.) Byla schválena Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Ad 2.) Bylo schváleno znění ŠVP pro ZV.

Ad 3.) Bylo schváleno znění Školního řádu.

Ad 4.) Proběhla diskuze

k počtu studentů v prvních ročnících ZŠ a G od září 2013

k počtu pedagogů na školní rok 2013/2014

 

Jednání ŠR dne 27. 8. 2014

Přítomni: Dana Stariatová, Mgr. Magdalena Čavojská, Mgr. Zuzana Staňková (roz. Večerková), Šárka Křížová

Miloslav Bureš, Magdalena Sochůrková – omluveni

 

Program:

  • Příprava nového školního roku
    1. organizace
    2. rámcový plán činností
    3. plánované akce školy
  • Proběhla diskuse k přípravě nového školního roku, přítomní byli seznámeni s organizací, plánovanými akcemi, počty žáků a studentů, počty pedagogů.
  • Proběhla diskuse týkající se počtu pedagogů a jejich kvalifikačního studia.

Prožili jsme spolu

Cirkus byl

Před stanem se začínají objevovat hloučky nedočkavých návštěvníků cirkusu. Většina z nich zatím netuší, jaká podívaná je čeká. Žádná zvířata. Stovka účinkujících. Samé děti a pár učitelů. Třídenní trénink a rovnou veřejné vystoupení. Někteří rodiče se vychloubají a poučují ostatní, jak se staví cirkusový stan. Však je to minulou neděli stálo dost práce.

Čtvrtý tematický den za námi

V první polovině května proběhl další z Tematických dnů.

obrázekobrázek

Třetí tematický den

Na naší škole proběhl v pondělí 26. března třetí tematický den, tentokrát s podtitulem Poznáváme sami sebe (nejen o silných stránkách).

Velikonoční dílny

První opravdu jarní a slunečný den je za námi a s ním i naše "Velikonoční dílny"...

obrázekobrázek

Druhý tematický den

První prosincové pondělí bylo v naší škole od rána velmi rušno. Konal se tu totiž další z takzvaných Tematických dnů. Ty se ve škole odehrají několikrát během školního roku. Žáci se v nich věnují sami sobě, svému rozvoji a učitelé pro ně vytvářejí program šitý na míru. Žáci ze všech tříd základní školy i gymnázia pro tento den vytvoří skupinky, ve kterých během dopoledne prochází připravená stanoviště. Získávají na nich nové informace i dovednosti, které tu rovnou uplatňují v praxi.

obrázek
nahoru