Mánesova 1672, 356 01 Sokolov
e-mail: info@skolamanesova.cz
tel.: 359 807 052, 777 929 364

Zápis do 1. třídy

Změna organizace zápisů do 1. třídy pro školní rok 2020/2021

19.3.2020 | Eliška Bínová

Vážení rodiče,

vzhledem k mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví a vyhlášení nouzového stavu vládou ČR Vás tímto informujeme o změně organizace a kritérií zápisů do 1. třídy pro školní rok 2020/2021.

Organizace zápisu do 1. třídy pro školní rok 2020/2021:

 

Kritéria přijetí

 1. Včasné podání žádosti

 2. Školní zralost dítěte
 3. Soulad očekávání rodičů s výchovně vzdělávacími strategiemi školy
 4. Podepsání „Smlouvy o poskytování základního vzdělávání“

 

1. Podání žádosti

 

 • Žádost naleznete v příloze pod článkem.
 • Termín podání žádosti: od 1. 4. 2020 do 30. 4. 2020 (včetně).
 • Způsob doručení žádosti:
 1. do datové schránky školy (ID datové schránky školy: 7eu9b4w);
 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!), e-mail: info@skolamanesova.cz;
 3. poštou (Gymnázium, základní škola a mateřská škola Mánesova s.r.o., Mánesova 1672, Sokolov 356 01);
 4. osobním podáním (pouze v nejnutnějším případě po telefonické domluvě termínu osobního doručení; kontaktní osoba, sekretariát: paní Zelenková, tel: 777 929 364, telefonujte v úterý až čtvrtek v době od 7:00 do 16:00 hod.)

 

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

 

2. Školní zralost

Současná situace nám neumožňuje osobní přítomnost dětí při zápisu do 1. třídy. To znamená, že nemůžeme našimi psychology nebo speciálními pedagogy ověřit a posoudit školní zralost (fyzickou a duševní připravenost dítěte pro vstup do školy) a případné nároky na specifické vzdělávací potřeby dítěte. Pokud se domníváte, že Vaše dítě není zralé pro nástup do školy nebo by mohlo spadat do kategorie dětí se speciálně vzdělávacími potřebami, kontaktujte nás telefonicky pro domluvení dalšího postupu (kontaktní osoba Šárka Křížová, tel.: 777 929 331).

Pokud jste již rozhodnuti odložit školní docházku Vašeho dítěte, vyplňte a zašlete Žádost o odklad povinné školní docházky spolu s vyjádřením pedagogicko-psychologické poradny a odborného lékaře či klinického psychologa.

 

3. Soulad očekávání rodičů s výchovně vzdělávacími strategiemi školy

Termín splnění: do 30. 4. 2020 (včetně)

Ke zjištění souladu očekávání rodičů s výchovně vzdělávacími strategiemi školy absolvují rodiče osobní nebo online rozhovor se zástupcem školy a online Q-sort analýzu, která pomůže zmapovat hlouběji jejich očekávání a preference při výběru školy (netýká se rodičů, kteří již v minulosti rozhovor a Q-sort analýzu absolvovali). Při posuzování naplnění tohoto kritéria budou také zohledňovány rodiny, jejichž jiné dítě již Školu Mánesova navštěvuje.

Na základě podané žádosti Vám bude přidělen přístup do online prostředí Q-sort analýzy a telefonicky si s Vámi domluvíme termín rozhovoru.

 

4. Podepsání Smlouvy o poskytování základního vzdělávání

Termín splnění: do 30. 5. 2020

Na základě splnění kritérií 1 - 3 bude sestaven seznam pořadí, podle kterého budou děti přijímány do 1. třídy naší školy. V tomto pořadí budete vyzvání ke splnění posledního kritéria, tzn. podepsání Smlouvy o poskytování základního vzdělávání. Rozhodnutí o přijetí bude vydáno po podpisu smlouvy.

 

Další informace

Pokud máte další dotazy, rádi Vám je zodpovíme na níže uvedených kontaktech.

Kontaktní osoba, sekretariát: paní Zelenková, tel: 777 929 364, info@skolamanesova.cz.

 

Výše školného:

pro 1. dítě: 2 360,-Kč/měsíc

pro 2. dítě: 1 440,-Kč/měsíc

pro 3. dítě: 1 280,-Kč/měsíc

 

V případě, že školné překračuje Vaše finanční možnosti, lze požádat o stipendium.

obrázekZměna organizace zápisů do 1. třídy [28,89 kB]
obrázekŽádost o odklad [828,36 kB]
obrázekŽádost o odklad [527,50 kB]
obrázekŽádost o přijetí [835,59 kB]
obrázekŽádost o přijetí [527,00 kB]