Mánesova 1672, 356 01 Sokolov
e-mail: info@skolamanesova.cz
tel.: 359 807 052, 777 929 364

slider-1

Školní vzdělávací program „Mánesova – škola globální výchovy – ŠVP PV“ vychází z koncepce vzdělávání, kterou realizujeme od roku 1999 a jež je v souladu se záměry Rámcového ...

více ...

slider-1

Základní škola Mánesova nabízí žákům možnost všestranného rozvoje v jedinečném školním prostředí pod vedením zkušených učitelů. Škola se zaměřuje také na výuku žáků nadaných či motivovaných ...

více ...

slider-1

Čtyřleté Gymnázium Mánesova úspěšně vzdělává studenty již sedmým rokem. Navazuje na vzdělávání v ZŠ Mánesova, která na druhém stupni realizuje výuku žáků minimálně na úrovni osmiletého gymnázia ...

více ...

Prožili jsme spolu

Co děláme a co chystáme

2.6.2020 | Markéta Adamcová

„Uvědomujeme si, že náš přístup ke vzdělávání je odlišný od většiny ostatních škol. Ale přitom jen naplňujeme očekávání, které stát vložil do reformy českého školství, ale přitom pro to nevytvořil dostatečné podmínky. Když inovujeme vzdělávací systém vlastními silami, připadáme si často jako průkopníci,“ vysvětluje zástupkyně ředitele Markéta Adamcová a dodává: „Je to běh na dlouhou trať, ale budoucnost našich dětí za to úsilí stojí. A je vidět, že na tento recept slyší čím dál více rodičů, protože školy ŠMP vyrůstají v české zemi jako houby po dešti. Pracuje se i na založení školy v Karlových Varech.“

Mánesovka nechce být „alternativní“ školou. Pouze zavádí do českého školství osvědčené moderní postupy, které se běžně používají např. ve Skandinávii. „Většinu oborů nevyučujeme v předmětech, ale integrujeme je do tematických celků a učíme tak v souvislostech, nic není přece v našem světě oddělené. Navíc vyučujeme v projektech. Vedeme tak děti k realizaci vlastních projektů a to podle oficiálně uznávané metodiky řízení projektů lPMA. Ukazujeme dětem, že nezávisle na věku mohou svými projekty měnit svět v lepší místo k životu. Záleží nám na osobnostním rozvoji každého dítěte. V předmětu Můj den pracujeme na rozvoji klíčových kompetencí. Ty pro nás nejsou pouhým pojmem v RVP, ale zásadním pilířem celého systému,“ přibližuje Markéta Adamcová.

V současnosti se však nepere Mánesovka jen s rigidním systémem českého školství, ale i s dopady koronavirové pandemie. „Ukazuje se, že vést děti k samostatnosti se nám vyplatilo. Proto se při plnění domácích úkolů v rámci distanční výuky nemusí vysilovat rodiče. I když připouštím, že začátky byly krušné. Všichni jsme se učili. Začali jsme ale záhy využívat Google Classroom a abychom co nejvíce přiblížili výuku normálu, rozjeli jsme on-line vyučování profilových předmětů a konverzace v angličtině. I na dálku motivujeme děti k realizaci vlastních projektů a k osobnostnímu rozvoji tak, jak to běžně děláme ve škole. Děti více než kdy dříve pomáhají v domácnosti a tomu často odpovídá i charakter jejich projektů. Vaří, uklízejí, ale také vyrábějí. Některé projekty jsou k vidění na našem facebooku. Distanční období jsme využili i pro vzdělávání pedagogického sboru. Nabídli jsme učitelům individuální mentoring i skupinové supervize, ve kterých jsme řešili, jak co nejefektivněji pojmout distanční výuku,“ popisuje průběh distanční výuky zástupkyně.

I když byla pro děti distanční výuka zajímavá, stejně se těšily do školy. Od 25. května se do svých tříd vrátila většina dětí z 1. stupně. Výuku zajišťují třídní učitelé a angličtináři. Pracovalo se intenzivně i s maturanty. Od 8. června zahajuje výuku i 2. stupeň.

Období distanční výuky posloužilo i k „přezbrojení“. Na příští rok se chystají zásadní inovace. „Chceme navázat na to, co nás distanční vzdělávání naučilo a dále používat nástroje Google k zadávání úloh i testování. Více se soustředíme na počítačovou gramotnost a s tím související i gramotnost mediální. Největší změny ale chystáme na našem gymnáziu. Chceme inovovat vzdělávací program a některé nástroje už příští školní rok budeme pilotovat přímo ve výuce. Abychom umožnili každému studentovi rozvíjet jeho zájmy, chceme navázat spolupráci s regionálními subjekty ze ziskové i neziskové sféry a spolupracovat i s městem Sokolov,“ představila plány Markéta Adamcová. I nadále bude Mánesovka nabízet zájemcům návštěvy ve výuce a několikrát ročně čeká veřejnost i informační schůzka o koncepci školy. V současné chvíli máme sice po zápisech do MŠ i ZŠ, ale zájemce i nadále vítáme.

„Věříme, že trend zvýšeného zájmu o naši školu i nadále poroste. Dáváme totiž dětem příležitosti a nástroje k tomu, aby byly leadery svého života a smysluplnou prací zlepšovaly sebe i svět a inspirovaly ostatní,“ uzavírá zástupkyně.

obrázek
fotka
obrázek
fotka
obrázek
fotka

Prožili jsme spolu

Co děláme a co chystáme

Píší o nás v Sokolovském deníku...

Každé ráno vám dítě opakuje, že nechce do školy? Stěžuje si, že ho škola nebaví? Že učitelé neučí zajímavě? Že neví, proč se učit nazpaměť? Že vlastně ani netuší, proč se danou látku učí? Pak právě pro vás je koncept Škola Můj Projekt (ŠMP) realizovaný sokolovskou Školou Mánesova, který inovuje české školství a usiluje o to, aby škola připravila žáky na praktický život v reálném světě, umožnila jim poprat se s životními výzvami a především z nich vychovala spokojené lidi.

obrázekobrázek

Den s Mánesovkou

V sobotu 7. 12. jsme přivítali desítky návštěvníků, kteří se přišli podívat do naší školy, načerpat informace, zkusit si matematiku Hejného, nebo si vyrobit vkusnou vánoční dekoraci. 

obrázekobrázek

30. výročí listopadových událostí očima dětí

Ponořili jsme se do listopadových událostí. Zapojili jsme se do projektu Naše revoluce Člověka v tísni a zjišťovali jsme, jak na revoluci a období před ní vzpomínají rodiče a prarodiče. Na základě vyprávění dětí s rodiči vzniklo několik úžasných příběhů.  Právě příběhy pamětníků jsou skvělou metodou, jak dětem přiblížit historické události. Děkujeme všem, kteří byli ochotni vyprávět...

obrázekobrázek

Dopravní abeceda

Jak správně přecházet silnici? Jak bezpečně vystupovat z auta? Čím se jako chodec vybavit při snížené viditelnosti? Jak se chovat na chodníku? To a mnohem více si zkoušely děti formou hry.

obrázekobrázek

Halloween

V pátek 1. 11. 2019 jsme ve škole zažili magický večer.

obrázekobrázek
nahoru