Mánesova 1672, 356 01 Sokolov
e-mail: info@skolamanesova.cz
tel.: 359 807 052, 777 929 364

Gymnázium

Noví studenti našeho gymnázia se budou od září učit podle inovativní koncepce

4.6.2021 |

Chceš studovat na gymnáziu s individuálním přístupem? Věnovat se i ve škole tomu, co tě baví a co ti sedí? Naučit se, jak realizovat úspěšné projekty? Připravit se na studium na VŠ nebo třeba na uměleckou dráhu? Nebo stojíš o to, aby se angličtina stala tvým druhým rodným jazykem?

Abychom mohli na všechny tyto otázky odpovědět ano, vypracovali jsme novou inovativní koncepci našeho čtyřletého gymnázia. Začínáme ji ověřovat už od září nového školního roku. Vycházíme přitom z osvědčené koncepce Škola Můj Projekt. Zaujali jsme tě? Přihlas se na 3. kolo přijímaček.

Koncepce čerpá inspiraci nejen z moderních světových i českých inovativních vzdělávacích směrů, ale např. i z úplně jiných odvětví, jako je třeba byznys nebo sociální sféra.

A o co nám jde?

„Snažíme se o něco, co v českém školství není vždy a všude samozřejmostí — brát studenty jako jedinečné osobnosti, které samy tvoří svůj život a mohou přebírat odpovědnost za něj i za své učení. Pomáháme jim hledat a dále rozvíjet jejich silné stránky a talenty, inspirujeme je k proaktivnímu přístupu k životu i k tomu, aby se zajímali o svět kolem sebe,“ shrnuje naši filosofii Dana Stariatová, zřizovatelka Školy Můj Projekt Mánesova v Sokolově, kde celý koncept vznikl.

„Naše škola má mladého člověka připravit nejen na současný svět, ale i na svět, který jej čeká v dospělosti. Aby v něm dokázal obstát, měl by si osvojit základní kompetence nezbytné pro každodenní život,“ doplňuje Markéta Adamcová, ředitelka školy.

Mezi tyto kompetence patří např. umět se učit a připravit se na celoživotní učení se, porozumět sám sobě a pracovat na sobě, respektovat druhé a komunikovat s nimi otevřeně a asertivně, aktivně se angažovat ve veřejném životě a umět používat nástroje participace, efektivně řídit svoji práci, reflektovat ji a pracovat s chybou nebo třeba kriticky myslet a kreativně si poradit s problémovými úlohami.

Aby nešlo jen o vzdušné zámky, stojí celá koncepce na pevných základech.

„Většinu oborů nevyučujeme v předmětech, ale integrujeme je do tematických celků a učíme tak v souvislostech. Nic není přece v našem světě oddělené. V předmětu Můj den pracujeme na rozvoji klíčových kompetencí. Záleží nám na osobnostním rozvoji každého studenta. Chceme je vést i k realizaci vlastních projektů a tím jim ukázat, že nezávisle na věku mohou měnit své bezprostřední okolí,“ popisuje jednotlivé nástroje koncepce Škola Můj Projekt Markéta Adamcová.

Přidáváme ale i vlastní prvky.

„Chceme ze studentů vychovat proaktivní mladé lidi zodpovědné za sebe i druhé. Proto do učebního plánu prvního ročníku zařazujeme předmět sociální praktika. Student pozná, jak funguje sociální sféra, podrobně zevnitř prozkoumá některé regionální zařízení a sám si na vlastní kůži zkusí, jaké je to být dobrovolníkem. Ve druhém a třetím ročníku se zaměříme naopak na sféru byznysu. V předmětu firma se na vlastním projektovém záměru studenti naučí, jak si založit firmu a jak ji efektivně spravovat,“ představuje ingredience nové koncepce Martin Volný, garant nového gymnázia.

Nepočítáme s tím, že bys seděl jen v lavici.

„V předmětech můj den, výuka v projektech, sociální praktika či firma budou studenti pracovat částečně i z domova. Naše škola totiž realizuje projekt ministerstva školství zaměřený na kombinované studium. Aby se studenti naučili aplikovat, co se naučili, budeme vyrážet na expedice. Počítáme také s tím, že k prohlubování poznatků budou sloužit stáže, ročníkové práce nebo přímo SOČ. Zaměříme pozornost studentů i na region a jeho nedávnou velmi pohnutou minulost, ať už jde třeba o odsun německého obyvatelstva nebo těžbu uranu. Jak pracovat s moderními dějinami moderními metodami se budou studenti učit od profesionálů. A to díky naší spolupráci s Gymnáziem Paměti národa,“ přibližuje další komponenty nové koncepce Martin Volný.

Abys byl připraven na život v Evropě i mimo ni, mohl v zahraničí pracovat či studovat, věnujeme velkou pozornost výuce cizích jazyků. V našem týmu máme např. absolventa mediálních studií z Nového Zélandu. „V hodinách cizího jazyka se budou studenti mimo jiné připravovat na složení jazykových zkoušek. S angličtinou se ale budou potkávat i v jiných předmětech, například v projektech, ve společenskovědním a přírodovědném základu,“ vypočítává Martin Volný.

Úspěšnost budoucích absolventů ale nezáleží jen na vzdělávací koncepci, ale i na učitelích a především na vás samotných, studentech. Proto s tebou bude spolupracovat vedle týmu inovativních učitelů i průvodce, v roli mentora či kouče, který ti pomůže orientovat se ve tvém životě osobním i školním, bude tě motivovat k práci, pomůže ti i s nasměrováním tvé budoucí kariéry.

 

„Vnímáš svět z globálního hlediska? Chápeš, že je vše propojené, chceš se učit v souvislostech? Nahlížíš na svět z Vesmíru, kde to vše začalo a kde to jednou skončí? Chceš pochopit přírodní jevy a zákony, naučit se je aplikovat do běžného života? Není ti jedno, co se kolem tebe děje, a záleží ti na životním prostředí a buducnosti planety? Experimentuješ, diskutuješ, přeš se, přemýšlíš, ptáš se, hledáš, vyvracíš či potvrzuješ? Pak jsi na mé hodině správně.“

Eliška Masák Bínová

vyučující přírodních věd

 

 

Ve svých předmětech se snažím, aby studenti co nejvíce pracovali s autentickými dobovými materiály, nejen textovými, ale i hmotnými. Dosti pracujeme s odbornými texty různého stupně náročnosti. Nemám moc v lásce biflování telefonních seznamů čehokoli, snažíme se hledat kontexty a souvislosti, pojmenovávat procesy, které se kolem nás a s námi neustále valí. Hodně pracujeme s příběhy, jelikož jimi jsme přece tvořeni a jejich tvoření nás utváří.“

Petr Richtář

vyučující společenských věd

a českého jazyka a literatury

 

„Učíme se matematiku Hejného, protože studentům umožňuje snazší vhled do matematických vztahů ve světě kolem nich. Nestojíme o to, aby se naši studenti učili vzorečky, ale aby si uměli matematické vztahy vyvozovat. S matematikou navíc nemusíš pracovat jen v učebně, ale i venku, na ulici nebo třeba na školní zahradě.“

Petra Špičková

vyučující matematiky

obrázek
pozvánka na přijímačky

Nejnovější články

Pojďte s námi na ples!

Vážení rodiče a milí přátelé naší školy,

zveme vás na maturitní ples naší školy, který se bude konat 3. března 2023 od 19:00 v Kulturním domě Dvorana v Lokti.

Vstupenky si můžete rezervovat na e-mailu: eliska.binova@skolamanesova.cz.

Cena vstupenek je: 300,- Kč sezení; 200,- Kč stání.

Těšíme se na setkání s Vámi!

obrázek

Přijímací zkoušky na Gymnázium nanečisto

Chceš získat jistotu? Víš rád, do čeho jdeš? Zkus si Přijímačky nanečisto právě u nás. Kromě testu obecných studijních předpokladů tě naučíme, jak vést ústní pohovor nebo jak si připravit vlastní profesní portfolio. Tato zkušenost se ti bude hodit nejen v přijímacím řízení, ale i využiješ ji i jako uchazeč o svou vysněnou práci. Celý program je zdarma.

obrázek

Pořádáme pro tebe přijímačky nanečisto

Pro zájemce o studium na našem inovativním gymnáziu pořádáme přijímačky nanečisto (v loňském školním roce se konaly 4. února 2022).

obrázek

Ukázali jsme seniorům, že nejsou sami

Jak na dobrovolničení? Jak změnit svět kolem sebe? S odpovědí na tyto dvě otázky nám od 1. září, kdy jsme nastoupili do pilotního ročního inovativní koncepce gymnázia Škola Můj Projekt, pomáhají dva nové předměty: Dobrovolnictví a Projekty. Po zážitku milého přijetí v Domově pokojného stáří v Ostrově, který jsme navštívili v rámci Dobrovolnictví, nás napadlo, jak oba předměty propojit. Připravili jsme „Advent pro seniory“.

obrázekobrázek

Adventní projekt studentů gymnázia propojuje mladé se seniory

Ve čtvrtek 25. listopadu se na Škole Můj Projekt Mánesova uskuteční společný workshop žáků 1. a 2. stupně se studenty našeho inovativního programu gymnázia. Protože studenti navštívili v rámci předmětu Dobrovolnictví Domov pokojného stáří v Ostrově, rozhodli se, že se za seniory vrátí a nikoli s prázdnou. Krom adventních věnců si pro ně na pátek 26. listopadu připravují i společné aktivity.

obrázekobrázek