Mánesova 1672, 356 01 Sokolov
e-mail: info@skolamanesova.cz
tel.: 359 807 052, 777 929 364

Základní vzdělávání

Historii našeho regionu poznáváme při expedicích

26.6.2021 | Správce

Pohnuté dějiny Karlovarska vepsané do ruin domů vysídlených Němců, téma, kterému jsme se věnovali v rámci projektu Regionální identita MAP ORP Sokolov a ORP Kraslice II“ (reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008574).

Zaniklé obce a osady v blízkosti svých bydlišť vyhledávali v době distančního studia sami žáci. Sedmák Christian Zídek natočil i vlastní dokument.

S koncem roku jsme i díky finanční podpoře MAP SOKRA konečně dostali příležitost vidět tato tajemná místa na vlastní oči. Při naší expedici jsme postupně navštívili Ryžovnu, Königsmühle, Modesgrund a Kaff. Sbírat příběhy pamětníků chceme i příští rok.

obrázek
zaniklé obce
obrázek
zaniklé obce
obrázek
zaniklé obce
obrázek
zaniklé obce

Nejnovější články

O našem kraji se druháci učí venku

O našem kraji se neučíme v lavicích, ale přímo venku. "Den venku" přináší dětem inspirativní výuku mimo školu. Využíváme jedinečnosti a zvláštností lokality, ve které naše škola působí. Program se vždy váže k tématům aktuální výuky.

obrázek

Třeťáci vyrobili dárky novopečeným prvňáčkům

Třeťáci, kteří vlastoručně vyrobili dárky, udělali nečekaným překvapením prvňáčkům ohromnou radost.

obrázek

Učíme nejen bezpečnému chování na síti

O rizicích na internetu, ale i při používání elektronických zařízení jsme se s žáky bavili v rámci workshopu v krajské knihovně.

obrázekobrázek