Mánesova 1672, 356 01 Sokolov
e-mail: info@skolamanesova.cz
tel.: 359 807 052, 777 929 364

slider-1

Školní vzdělávací program „Mánesova – škola globální výchovy – ŠVP PV“ vychází z koncepce vzdělávání, kterou realizujeme od roku 1999 a jež je v souladu se záměry Rámcového ...

více ...

slider-1

Základní škola Mánesova nabízí žákům možnost všestranného rozvoje v jedinečném školním prostředí pod vedením zkušených učitelů. Škola se zaměřuje také na výuku žáků nadaných či motivovaných ...

více ...

slider-1

Čtyřleté Gymnázium Mánesova úspěšně vzdělává studenty již sedmým rokem. Navazuje na vzdělávání v ZŠ Mánesova, která na druhém stupni realizuje výuku žáků minimálně na úrovni osmiletého gymnázia ...

více ...

Vzdělávání pedagogů

Jak pracovat s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami?

31.8.2021 | Správce

Příprava na nový školní rok neznamená pro naše pedagogy jen stěhování nábytku a šperkování tříd. Pravidelně pro ně poslední týdny v srpnu pořádáme letní školu a další semináře. Tentokráte jsme se věnovali žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Speciální pedagožka Petra Kučerová a školní psycholožka Veronika Zemanová nám zopakovaly, jak včas rozpoznat, že dítě má některé ze specifických poruch učení či jiné obtíže a jakou podporu mu poskytnout, jak těmto poruchám předcházet nebo je i napravovat. V práci s dětmi, které potřebují naši podporu, nám dlouhodobě pomáhá i pedagogicko-psychologická poradna. Teprve spolupráce školy, rodiny i poradny zajistí, že každému dítěti se dostane takové podpory, kterou ke svému rozvoji potřebuje.

obrázek
beseda s odbornicemi na práci s dětmi s SPU

Prožili jsme spolu

Více se o geofyzice naučíme venku

Co je na geofyzice zajímavého? Více než ve škole se dozvíte na expedici.

obrázek

Jeden svět - náš svět

Podnítit zájem žáků a studentů o svět kolem sebe pomáhá každoročně filmový festival Jeden svět. Zúčastnili jsme se i letos.

obrázek

Našim dětem můžeme dopřát to, co jsme my sami neměli

Mám radost, že můžeme našim dětem dopřát to, co jsme my sami neměli - opravdovou radost z poznávání a vzdělání a kvalitní start do života. Chválí naši školu matka dvou našich žáků Petra. Chcete i Vy být spokojenými rodiči? Zapište svého prvnáčka k nám.

obrázekobrázek

Pomáháme během

Jak pomoci na jeden zátah sobě i druhým? Co třeba virtuálním během!‍

obrázekobrázek

Potěšili jsme seniory i o Velikonocích

Výrobou velikonočních dekorací a přáníček jsme - stejně jako v době adventní - potěšili seniory z našeho partnerského domu s pečovatelskou službou v Dolním Rychnově.

obrázekobrázek
nahoru