Mánesova 1672, 356 01 Sokolov
e-mail: info@skolamanesova.cz
tel.: 359 807 052, 777 929 364

Gymnázium

Vedeme studenty k převzetí odpovědnosti za budoucnost Evropy

12.11.2021 |

"Konečné přijaté znění by nemělo omezovat příspěvky na internetu více, než by bylo žádoucí," uvedla ministryně italské vlády na zasedání Rady EU. Spolu s poslanci Evropského parlamentu aktuálně projednávají návrh nařízení o potírání šíření teroristického obsahu online, předložený Komisí...

Ne, nejsme v Bruselu, ale v Plzni, a na místo evropských leaderů spolu jednají studenti středních škol z Plzeňského a Karlovarského kraje na simulaci Rozhoduj o Evropě, pořádané EUTISem.

Nemůžeme s našimi gympláky chybět, protože simulací činnosti evropských institucí se o fungování EU naučíme mnohem více než z učebnic. Debata s politiky i osobnostmi veřejného života nám zas umožňuje vyjadřovat se k přítomnosti i budoucnosti (nejen) naší země. Vždyť to budeme jednou my, mladí, kteří převezmeme odpovědnost.

obrázek
Rozhoduj o Evropě
obrázek
Rozhoduj o Evropě
obrázek
Rozhoduj o Evropě
obrázek
Rozhoduj o Evropě
obrázek
Rozhoduj o Evropě

Nejnovější články

Pořádáme pro tebe přijímačky nanečisto

Pro zájemce o studium na našem inovativním gymnáziu pořádáme přijímačky nanečisto (v loňském školním roce se konaly 4. února 2022).

obrázek

Ukázali jsme seniorům, že nejsou sami

Jak na dobrovolničení? Jak změnit svět kolem sebe? S odpovědí na tyto dvě otázky nám od 1. září, kdy jsme nastoupili do pilotního ročního inovativní koncepce gymnázia Škola Můj Projekt, pomáhají dva nové předměty: Dobrovolnictví a Projekty. Po zážitku milého přijetí v Domově pokojného stáří v Ostrově, který jsme navštívili v rámci Dobrovolnictví, nás napadlo, jak oba předměty propojit. Připravili jsme „Advent pro seniory“.

obrázekobrázek

Adventní projekt studentů gymnázia propojuje mladé se seniory

Ve čtvrtek 25. listopadu se na Škole Můj Projekt Mánesova uskuteční společný workshop žáků 1. a 2. stupně se studenty našeho inovativního programu gymnázia. Protože studenti navštívili v rámci předmětu Dobrovolnictví Domov pokojného stáří v Ostrově, rozhodli se, že se za seniory vrátí a nikoli s prázdnou. Krom adventních věnců si pro ně na pátek 26. listopadu připravují i společné aktivity.

obrázekobrázek

Vedeme studenty k převzetí odpovědnosti za budoucnost Evropy

Rozhoduj o Evropě, Staň se na den tvůrcem evropské politiky, je společný projekt Evropské komise, Eurocenter, Europedirect a katedry politologie Masarykovy univerzity, který vede mladé lidi k porozumění nejdůležitějším výzvám dneška v celoevropských souvislostech.

obrázekobrázek

O parlamentarismu se učíme přímo v parlamentu

Jaké je to být poslancem či poslankyní? Jak hluboké jsou kořeny parlamentarismu v českých zemích? Nejen to jsme se dozvěděli při návštěvě poslanecké sněmovny.

obrázek