Mánesova 1672, 356 01 Sokolov
e-mail: info@skolamanesova.cz
tel.: 359 807 052, 777 929 364

Základní vzdělávání

Jsme také "Best in Eglish"

2.2.2022 | Správce

Jsme také „Best in English“ jako jedna z 595 škol z 32 zemí, které se zapojily do tohoto unikátního online projektu určeného k rozvoji jazykových dovedností žáků ve věku 14 až 19 let.

V konečném součtu obsadila naše škola 5. místo v Karlovarském kraji, a to díky výkonům našich žáků a studentů a práci týmu našich sedmi angličtinářů, a z toho dvou rodilých mluvčí: Novozélanďana Frase a Keňanky Esther.

„V naší škole se studenti učí společně podle úrovně, nikoli věku. Podporujeme tak mezivrstevnické a vrstevnické učení. Správnost zařazení ověřujeme 2x ročně ve spolupráci s jazykovou školou Eufrat, abychom žáky vhodně motivovali a přizpůsobili náročnost výuky jejich možnostem a schopnostem,“ přibližuje systém výuky na naší škole Lucie Waloshková Niebauerová, vedoucí předmětové komise angličtiny.

Aby si žáci osvojili co nejvíce znalostí a dovedností, komunikujeme s nimi v hodinách pouze v angličtině. A to už od prvního stupně. Pilotujeme i rozšíření výuky angličtiny do nejazykových předmětů formou CLIL.

obrázek
certifikát

Nejnovější články

Jak učíme angličtinu?

Seznamte se s tím, jak vypadá výuka angličtiny ve všech stupních naší školy. Troufáme si říct, že je kvalitní. Při cambridgeských zkouškách totiž mají žáci naší školy vždy velmi vysokou míru úspěšnosti.

obrázek

Integrovaně tematická výuka zblízka...

Víte, co je ÍTéVéčko? Znáte ho z naší školy nebo jste se s ním setkali během vlastních studií jinde?

obrázekobrázek

19. května - Den prázdných tříd

19. května, se připomíná 'Den prázdných tříd'. V naší škole chodíme ven na výuku poměrně často, tak ani včerejší den a dny minulé nejsou výjimkou. A čemu se děti venku věnují?

obrázekobrázek

Ve škole rádi experimentujeme

Pro experimenty budeme mít od nového školního roku přírodovědnou učebnu.

obrázek