Mánesova 1672, 356 01 Sokolov
e-mail: info@skolamanesova.cz
tel.: 359 807 052, 777 929 364

Mateřská škola

Informace k začátku školního roku 2022/2023

29.8.2022 | Zuzana Staňková

Milí rodiče,

prázdniny se chýlí ke konci a s ním přichází nový školní rok, který nám začíná v pondělí 5. září 2022. Můžete přicházet s dětmi od 6.30 nejlépe do 8 hodin.

Pro děti v letošním školním roce otevíráme jednu třídu, ve které se budou potkávat v novém připraveném prostředí, o kterém jsme vás informovali již na proběhlých třídních schůzkách v uplynulém školním roce. První den jsme pro děti připravili divadelní představení Jana Kindla na školní zahradě.

Provoz MŠ je od prvního dne zajištěn jako vždy od 6.30-16 hodin, včetně celodenního stravování.

Děti se vracejí zpět do známého prostředí nebo přichází prvně mezi nové děti a do nových míst, na celý den bez rodičů. Aklimatizace na nové prostředí může u dětí trvat až tři měsíce. Zkusme jim toto období společně ulehčit velkým pochopením a poskytnutím času k adaptaci. Pro ulehčení nástupu Vašeho dítěte Vás prosíme, abyste nám k dítěti podali bližší informace ohledně oslovení, zažitých rituálů, používání toalety apod. Adaptace je náročná nejen pro dítě, ale i pro rodiče a ostatní rodinné příslušníky. Proto je ideální, když probíhá formou postupného prodlužování pobytu ve školce. Pokud se dítě setkává s prostředím MŠ poprvé, doporučujeme, aby první měsíc přicházelo pouze na dobu dopolední, a to samozřejmě v rámci Vašich možností. Dítěti v adaptaci pomůže také pravidelnost v příchodech a odchodech z mateřské školy.

Prosíme, komunikujte s námi v průběhu školního roku, jak jen to bude možné. Informujte nás o všem, co by mohlo mít souvislost s dítětem a co by mohlo mít vliv na jeho momentální či dlouhodobý stav. (např. nemoc/odstěhování člena rodiny nebo kamaráda, ztráta zvířecího kamaráda apod.)

Přehled pravidelného harmonogramu včetně rozpisu tematických bloků bude pro Vás vyvěšený na nástěnce MŠ. Letos jsme připravili v prostorách před třídou dvě nástěnky, kdy jedna z nich bude sloužit ke sdílení Vám rodičům a druhá bude pro sdělování informací od nás pro Vás.

Prosíme, aby VŠECHNY VĚCI dětí byly řádně PODEPSANÉ, pro pozdější identifikaci. Do školky si mají přinést:

Přezůvky

Hřeben – u delších vlasů

Pyžamo + mazlíka na spaní – pokud dítě zůstává po obědě na odpočinek

Prosíme, aby si děti nenosily do MŠ jiné hračky. Pro představení hraček z domova je pro děti určen tkz. Den hraček.

Oblečení na venkovní aktivity/Náhradní oblečení/holiny/pláštěnku

Kapesníčky – celé balení (event. 2 boxy)

Kuchyňské papírové utěrky - 1 celé balení

Vlhčené ubrousky - 1 balení

Prosíme také o to, aby děti nepřinášely do MŠ cenné předměty a sladkosti.

Komunikační kanály pro Vás upřesníme v průběhu září, kdy proběhne také první třídní schůzka.

 

Přejeme příjemný zbytek prázdnin a těšíme se na setkání s Vámi i Vašimi dětmi.

Tým MŠ 

Nejnovější články

O naší mateřské škole...

Od školního roku 2022/2023 se v naší Mateřské škole podařilo přiblížit se principům a prostředí Školy Můj Projekt, které uplatňujeme na Základní škole a Gymnáziu.

obrázekobrázek

Začátek školního roku ve školce... máme za sebou první měsíc

První měsíc nového školního roku se nesl ve znamení změn. Děti se seznamovaly s novými kamarády, s novými učitelkami, dokonce i šatna a třída byla zcela jiná, než jak je děti znaly z předchozích let. A hlavně, nové dělení třídy do tzv. center aktivit a připraveného podnětného prostředí, které pro děti ukrývá spoustu překvapení. Jen dřevěné a veškeré přírodní materiály nás obklopují stále, snažíme se minimalizovat přítomnost plastů ve třídě a pracovat s reálnými předměty.

Zápis do MŠ pro školní rok 2023/2024

Zápis do MŠ se koná v sobotu dne 13. května 2023.

 

Kritéria přijetí

  1. Včasné podání žádosti a povinných příloh k ní.
  2. Posouzení zralosti dítěte. Vyplnění dotazníku. 
  3. Soulad očekávání rodičů s výchovně vzdělávacími strategiemi školy.
  4. Podepsání „Smlouvy o poskytování předškolního vzdělávání“.

 

obrázek

Informace k začátku školního roku 2022/2023

Milí rodiče,

prázdniny se chýlí ke konci a s ním přichází nový školní rok, který nám začíná v pondělí 5. září 2022. Můžete přicházet s dětmi od 6.30 nejlépe do 8 hodin.

Předškolní výchova v mateřské škole Mánesova

Výchova a vzdělávání dětí v MŠ vychází z inovativního českého vzdělávacího konceptu Škola Můj Projekt. Tento ucelený systém umožňuje dětem rozvíjet odpovědnost za sebe a za svět kolem nich.