Mánesova 1672, 356 01 Sokolov
e-mail: info@skolamanesova.cz
tel.: 359 807 052, 777 929 364

Výsledky našich žáků

Mezinárodní anglické zkoušky 2021/2022

10.10.2022 | Zuzana Staňková

Na konci minulého školního roku (červen 2022) se naši žáci a studenti opět zúčastnili mezinárodních zkoušek z anglického jazyka. Cambridgeské zkoušky mají na naší škole dlouholetou tradici. Jejich prostřednictvím nabízíme našim studentům každý školní rok ověření dovedností v anglickém jazyce. Veškeré náklady na tyto zkoušky naše škola plně hradí.

Vzhledem k tomu, že s angličtinou přicházejí do pravidelného kontaktu již naše děti v mateřské škole, máme možnost soustavně rozvíjet jejich porozumění již od prvních let školní docházky. V 1. a 2. ročníku děti poznávají angličtinu na úrovni mateřského jazyka. Ve 3. ročníku přicházejí poprvé do kontaktu s psanou podobou jazyka. Proto se již žáci 3. a 4. ročníku naší základní školy účastnili prvních zkoušek „Starters“ na úrovni „PRE A1“. Úspěšně je splnilo všech 20 žáků.

Další úroveň, zkoušky „Movers“ ověřující znalost A1, úspěšně absolvovalo 11 žáků 4. a 5. ročníku.

Na úrovni A1 – A2, zkoušky „Flyers“ splnili 4 žáci 6. a 7. tříd.

Anglické zkoušky „KET“ testující všechny čtyři jazykové dovednosti na úrovni A2 – čtení, psaní, poslech a mluvení úspěšně složilo 9 žáků od 5. do 9. třídy.

Stejný počet žáků vykonal zkoušku „PET“ ověřující úroveň B1. Jednalo se o žáky od 8. třídy ZŠ po gymnazisty.

Zkoušku, která je již uznávána na trhu práce a znamená pokročilou znalost anglického jazyka, složilo 8 žáků 9. ročníku ZŠ. Jedná se o zkoušku „FCE“ deklarující úroveň B2.

2 studenti našeho Gymnázia složili zkoušku „CAE“ na úrovni C1.

 

Zkoušek se tentokrát zúčastnilo 63 žáků a studentů na různých úrovních od A1 až po C1. Připomeňme, že úroveň A2 by měli dosáhnout všichni žáci na konci 9. ročníku ZŠ. Na naší škole této mety žáci dosahují již o 3 až 4 roky dříve. Proto dosažená jazyková úroveň B2 v 9. ročníku ZŠ nabízí našim žákům zcela jiné možnosti pro další středoškolská studia a následující uplatnění na mezinárodním trhu práce.

Řada našich žáků se po skončení základní školy úspěšně vzdělává na zahraničních středních školách a gymnáziích. A nás velice těší, že jsme součástí tak důležitých mezníků, které dnešním dětem otevírají zcela jiné rozměry, než tomu bylo za našich studijních let.

Procentuální úspěšnost žáků naší školy vykonávající tyto zkoušky je ve srovnání s ostatními školami Sokolovska zcela ojedinělá, a to i při srovnání s jazykově zaměřenými školami.

Děkujeme proto všem lektorům i rodilým mluvčím anglického jazyka a všem studentům gratulujeme!

Nejnovější články

Zážitková pedagogika v naší škole

Jak přitáhnout děti k dějepisným tématům a zažehnout alespoň malý plamínek, který bude plát i na druhém stupni?

Vyrážíme s dětmi pravidelně na historicky zajímavá místa našeho regionu, která jim poodhalí kousek z naší minulosti.

Tentokrát navštívili čtvrťáci město Loket.

obrázekobrázek

Koncert žáků ze ZUŠ

Na konci školního roku 2022-2023 se u nás konal závěrečný koncert našich žáků, kteří navštěvují ZUŠ Kraslice.

Jsme moc rádi, že již řadu let spolupracujeme se ZUŠ Kraslice, která v naší škole vyučuje děti v hudebním oboru. Děkujeme tímto zejména paní učitelce Berit Daškové dipl. um. za mnohaletou výuku našich dětí u nás.

 

Mezinárodní jazykové zkoušky 2022/2023

Na konci školního roku 2022/2023 se naši žáci a studenti opět zúčastnili mezinárodních zkoušek z anglického jazyka. Cambridgeské zkoušky mají na naší škole dlouholetou tradici. Jejich prostřednictvím nabízíme našim studentům každý školní rok ověření dovedností v anglickém jazyce. Veškeré náklady na tyto zkoušky naše škola plně hradí.

Vzhledem k tomu, že s angličtinou přicházejí do pravidelného kontaktu již naše děti v mateřské škole, máme možnost soustavně rozvíjet jejich porozumění již od prvních let školní docházky.

Zájmová činnost ve školním roce 2023-2024

Pro žáky ZŠ je otevřena každý den školní družina do 16 hod.

Žáci chodí každý den ven, kde tráví čas společnými hrami. Ve třídě mají k dispozici stolní a společenské hry, ruční práce, materiál k vyrábění, knihy a časopisy. Děti si volí své aktivity po dohodě s vychovatelem ŠD. Ve školní družině je pravidelně přítomen také rodilý mluvčí AJ.

Pro zájemce je otevřena ve školní družině dřevodílna, kde se pod vedením vychovatele ŠD děti učí práci se dřevem, řezání a broušení.

Ve školním roce 2023/2024 nabízíme žákům od 14 hodin další zájmové útvary:

- divadelní kroužek (T. Kravál) - PO

- německý jazyk (L. Colonelli) - ÚT

- informatika (L. Sakmáry) - ST

- přírodovědný kroužek (K. Doubek) - ST

- hudební kroužek (L. Pánek) - ČT

Ve spolupráci se ZUŠ Kraslice nabízíme hru na hudební nástroj - klavír, zobcová flétna, kytara - vyučující ze ZUŠ Kraslice jezdí do naší školy. Bližší informace zjistíte na info@skolamanaesova.cz.

 

Integrovaně tematická výuka na 2. stupni ZŠ

Téma – lidské tělo, soustavy - 8. ročník

Jak integrujeme přírodopis, chemii, projekty, výtvarku, češtinu... a ani vlastně není podstatné, jaká hodina je v rozvrhu - děti se vše učí provázaně a smysluplně - výuka je činnostní - proto je to baví - rozumějí tomu a pamatují si to...

obrázekobrázek