Mánesova 1672, 356 01 Sokolov
e-mail: info@skolamanesova.cz
tel.: 359 807 052, 777 929 364

Výchova a vzdělávání

Rukodělné činnosti pro všestranný rozvoj

1.11.2022 | Zuzana Staňková

V naší škole podporujeme mnoho činností, které nejsou v první řadě zaměřeny na intelekt a získávání vědomostí, přesto rozvoj intelektu podporují. Pracovní činnosti v dílnách patří mezi jednu z těchto aktivit. S vývojem inteligence přímo souvisí rozvoj hrubé, a především jemné motoriky. Ten, kdo umí dobře pohybovat prsty, má i pružné myšlení a lépe proniká do podstaty věcí. Děti v naší škole se seznamují s vlastnostmi a použitím nejrůznějších materiálů, jako je vlna, plst, látky, papír, vosk, hlína a dřevo. Navíc při práci v dílnách děti posilují a podporují vlastní vůli a trpělivost.

V prvních ročnících děti pletou na prstech i na jehlicích, které si samy vyrábějí. Prostřednictvím pletení se školí pozornost a zručnost ve vědomé koordinaci obou rukou. Zároveň působí tato činnost povzbudivě a podpůrně na probouzení intelektových schopností žáků. Ve druhé třídě se k pletení přidává háčkování, jež působí harmonizujícím způsobem na temperament. Již od prvních let ve škole se děti věnují práci se dřevem, jeho opracování, tvarování, vyřezávání a broušení. Na prvním stupni se děti dále seznamují s různými druhy přírodních materiálů. Věnují se modelování, jež působí podpůrně na koordinovanou činnost zraku a jemné motoriky. Děti vytvářejí jednoduché formy jako kouli, pyramidu či krychli, učí se postupně od práce s voskem přejít k práci s modelářskou hlínou, zažít si kvalitu materiálu. Z jednoduchých modelů přecházejí postupně ke složitějším, k modelům zvířat, postav, staveb apod. V dílnách se kromě toho seznamují s řemesly, která částečně z našeho života vymizela, jako například tkaní a drátkování.

obrázek
Dílny
obrázek
Dílny
obrázek
Dílny
obrázek
Dílny
obrázek
Dílny
obrázek
Dílny
obrázek
Dílny

Nejnovější články

Jak se učí Hejného metodou

Druhá kafárna je na obzoru!

Rodiče naší školy si přáli sejít se tentokrát na kafárně "Hejného metody" - proto se tak stane už ve středu 15. února 2023 od 16 do 18 hodin.

obrázekobrázek

Rukodělné činnosti pro všestranný rozvoj

V naší škole podporujeme mnoho činností, které nejsou v první řadě zaměřeny na intelekt a získávání vědomostí, přesto rozvoj intelektu podporují. Pracovní činnosti v dílnách patří mezi jednu z těchto aktivit.

obrázekobrázek

Pokusy v přírodních vědách

V přírodních vědách šestého ročníku to u nás nedávno bublalo, plavalo a barvilo se - pokusy si ale nachystali sami šestáci!

obrázekobrázek

Třídní kolektivy...vztahy...

Naše škola ve školním roce 2022/2023 navázala spolupráci s psychoterapeutem Vítkem Hrbáčkem, specialistou na prevenci sociálně patologických jevů, který se zaměřuje na práci s dynamikou třídních kolektivů.

obrázekobrázek

Mezinárodní anglické zkoušky

Na konci minulého školního roku se naši žáci a studenti opět zúčastnili mezinárodních zkoušek z anglického jazyka. Cambridgeské zkoušky mají na naší škole dlouholetou tradici. Jejich prostřednictvím nabízíme našim studentům každý školní rok ověření dovedností v anglickém jazyce. Veškeré náklady na tyto zkoušky naše škola plně hradí.