Mánesova 1672, 356 01 Sokolov
e-mail: info@skolamanesova.cz
tel.: 359 807 052, 777 929 364

slider-1

Školní vzdělávací program „Mánesova – škola globální výchovy – ŠVP PV“ vychází z koncepce vzdělávání, kterou realizujeme od roku 1999 a jež je v souladu se záměry Rámcového ...

více ...

slider-1

Základní škola Mánesova nabízí žákům možnost všestranného rozvoje v jedinečném školním prostředí pod vedením zkušených učitelů. Škola se zaměřuje také na výuku žáků nadaných či motivovaných ...

slider-1

Čtyřleté Gymnázium Mánesova úspěšně vzdělává studenty již sedmým rokem. Navazuje na vzdělávání v ZŠ Mánesova, která na druhém stupni realizuje výuku žáků minimálně na úrovni osmiletého gymnázia ...

více ...

Procházka naší školou

Naše škola

16.3.2011 | Zuzana Staňková

Kmenové třídy naší základní školy a gymnázia jsou zařízené funkčním a estetickým nábytkem. Ve škole je vybavená počítačová učebna, počítačová síť s přístupem na internet, výtvarný ateliér, jazyková učebna a školní knihovna. Škola dlouhodobě využívá bazén a tělocvičnu sousední školy vzdálené cca 300 m. Nezbytnou součástí školy jsou také zóny pro relaxaci i samostatné vzdělávání žáků, prostory pro uložení pomůcek a přípravnou práci i relaxaci pedagogů, prostory pro osobní hygienu žáků i vyučujících, společné stravování (snídaně, 2x svačina, oběd). Nezbytným materiálním zázemím jsou také kvalitní učební pomůcky, didaktická a výpočetní technika a další zázemí, které umožňuje efektivní vyučování, vede k tvořivosti žáků a stimulaci jejich aktivity. Školu obklopuje velká zahrada, kterou žáci pod dohledem pedagogických pracovníků využívají k relaxaci i učení. Škola vlastní také mikrobus, zajišťující každodenní dopravu mladších dětí ze vzdálenějších míst kraje a dopravu žáků v rámci výuky.

Na fotografiích se můžete „projít“ naší školou…

 

obrázek
Mateřská škola - 1. oddělení
obrázek
Mateřská škola - 1. oddělení
obrázek
Mateřská škola - 1. oddělení
obrázek
Zájmová činnost - hra na hudební nástroj
obrázek
Chodba - přízemí
obrázek
Třída ZŠ
obrázek
Třída ZŠ
obrázek
Chodba - přízemí
obrázek
Jazyková učebna
obrázek
Třída gymnázia
obrázek
Hrací prostor ZŠ
obrázek
Třída ZŠ
obrázek
PC učebna
obrázek
Biologický koutek
obrázek
Školní zahrada
obrázek
Školní zahrada
obrázek
Mateřská škola na školní zahradě
obrázek
Školní jídelna a děti z MŠ
obrázek
Mateřská škola - 2. oddělení
obrázek
Mateřská škola - 2. oddělení
obrázek
Mateřská škola - 2. oddělení
obrázek
Mateřská škola - 2. oddělení

Prožili jsme spolu

Cirkus byl

Před stanem se začínají objevovat hloučky nedočkavých návštěvníků cirkusu. Většina z nich zatím netuší, jaká podívaná je čeká. Žádná zvířata. Stovka účinkujících. Samé děti a pár učitelů. Třídenní trénink a rovnou veřejné vystoupení. Někteří rodiče se vychloubají a poučují ostatní, jak se staví cirkusový stan. Však je to minulou neděli stálo dost práce.

Čtvrtý tematický den za námi

V první polovině května proběhl další z Tematických dnů.

obrázekobrázek

Třetí tematický den

Na naší škole proběhl v pondělí 26. března třetí tematický den, tentokrát s podtitulem Poznáváme sami sebe (nejen o silných stránkách).

Velikonoční dílny

První opravdu jarní a slunečný den je za námi a s ním i naše "Velikonoční dílny"...

obrázekobrázek

Druhý tematický den

První prosincové pondělí bylo v naší škole od rána velmi rušno. Konal se tu totiž další z takzvaných Tematických dnů. Ty se ve škole odehrají několikrát během školního roku. Žáci se v nich věnují sami sobě, svému rozvoji a učitelé pro ně vytvářejí program šitý na míru. Žáci ze všech tříd základní školy i gymnázia pro tento den vytvoří skupinky, ve kterých během dopoledne prochází připravená stanoviště. Získávají na nich nové informace i dovednosti, které tu rovnou uplatňují v praxi.

obrázek
nahoru