Mánesova 1672, 356 01 Sokolov
e-mail: info@skolamanesova.cz
tel.: 359 807 052, 777 929 364

Předškolní výchova

Předškolní výchova v mateřské škole Mánesova

16.3.2011 | Zuzana Staňková

                     Školní vzdělávací program „Mánesova – škola globální výchovy – ŠVP PV“ vychází z koncepce vzdělávání, kterou realizujeme od roku 1999 a jež je v souladu se záměry Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní výchovu.

            Veškeré naše snažení se zaměřuje k vytvoření pestré nabídky možností jak žít v co největším souladu s přírodou i sebou samým, jak vytvořit rovnováhu k dnešnímu, spíše konzumnímu způsobu života zaměřenému pouze na výkon.

            Domníváme se, že nemáme právo vychovávat děti k obrazu svému, a proto je učíme spíše schopnosti vybrat si vlastní životní cestu, po které je budeme doprovázet a pomáhat jim tak, aby vše zvládly samy.

            Vedeme děti k poznání, že vše ve vesmíru, kolem nás i v nás má svůj význam, své místo a svůj čas a my jsme všeho neoddělitelnou součástí. Učíme je poznávat, rozvíjet a využívat tyto vesmíry tak, aby se staly lepším místem pro život a aby jejich rozmanitost a krása zůstaly uchovány i pro budoucí generace. Vedeme je k umění dívat se a vidět, naslouchat a slyšet, cítit a uvědomovat si, hledat a nacházet.

            Vytváříme pozitivně vnímané prostředí spolupráce a spoluodpovědnosti s maximální možností individuální seberealizace. Prostřednictvím společně vytvářených a akceptovaných pravidel se snažíme zvyšovat u dětí pocit jistoty, bezpečí a lásky. Skutečnosti důležité pro smysluplný, bohatý a spokojený život jim sdělujeme prožitkem.

            Snažíme se rozpoznat možnosti, vlohy a nadání každého dítěte, pomáhat mu v poznání světa a sebe sama tak, aby se výchovou a vzděláváním stávalo svobodným člověkem, samostatným a zodpovědným za sebe.

Nejnovější články

PIDIŠKOLANDA

V pondělí nás zavezl vlak do chomutovské zoo. Cestu jsme si protáhli o výluku mezi zastávkou Karlovy Vary a Ostrov, tak jsme se k naší velké potěše

obrázekobrázek

SÁZÍME A CHOVÁME

Chceme si vypěstovat vlastní hrášek a papírové rolky nám budou sloužit jako květináče.

Individuální psychologická diagnostika

Ve spolupráci s Centrem nadání Vám nabízíme individuální psychologickou dignostiku dětí ve věku od 2,5 roku do 10 let - v sobotu 12. května 2018 v prostorách naší školy.

obrázek

Zápis do MŠ

Vážení rodiče,

v rubrice "Zápis do MŠ" naleznete aktuální informace k zápisu pro školní rok 2018/2019.