Mánesova 1672, 356 01 Sokolov
e-mail: info@skolamanesova.cz
tel.: 359 807 052, 777 929 364

slider-1

Školní vzdělávací program „Mánesova – škola globální výchovy – ŠVP PV“ vychází z koncepce vzdělávání, kterou realizujeme od roku 1999 a jež je v souladu se záměry Rámcového ...

více ...

slider-1

Základní škola Mánesova nabízí žákům možnost všestranného rozvoje v jedinečném školním prostředí pod vedením zkušených učitelů. Škola se zaměřuje také na výuku žáků nadaných či motivovaných ...

více ...

slider-1

Čtyřleté Gymnázium Mánesova úspěšně vzdělává studenty již sedmým rokem. Navazuje na vzdělávání v ZŠ Mánesova, která na druhém stupni realizuje výuku žáků minimálně na úrovni osmiletého gymnázia ...

více ...

Pedagogičtí pracovníci

Přehled pedagogických pracovníků

1.9.2019 | Zuzana Staňková

Organizační schéma školy

Zřizovatelka a jednatelka školy: Dana Stariatová

Ředitelka školy: Mgr. et Mgr. Markéta Adamcová

Zástupkyně ředitelky: Mgr. Eliška Masák Bínová

Vedoucí sekretariátu: Jitka Zelenková

 

Přehled třídních učitelů – I. stupeň

1. třída - tř. uč. Zuzana Staňková 

2. třída - tř. uč. Barbora Vařeková

3. třída - tř. uč. Miroslav Tvrz

4. třída - tř. uč. Dagmar Spáčalová

5. třída - tř. uč. Jana Peterová

 

Přehled třídních učitelů – II. stupeň a gymnázium

6. třída - tř. uč. Martin Volný

7. třída - tř. uč. Markéta Adamcová

8. třída - tř. uč. Ludmila Nováková

9. třída - tř. uč. Romana Sitařová

I. a II. G - tř. uč. Eliška Masák Bínová

IV. G – tř. uč. Petr Richtář

 

Pedagogičtí pracovníci

Ian Fleming - AJ, ŠD, MŠ, 1., 2. stupeň ZŠ a G

Barbora Vařeková - 1. stupeň ZŠ

Dagmar Spáčalová - 1. stupeň ZŠ

Ludmila Nováková - 2. stupeň ZŠ

Šárka Křížová - MŠ, 1. stupeň ZŠ

Miroslav Tvrz - 1. a 2. stupeň ZŠ, M

Hana Broďáni - AJ, MŠ, 1. a 2. stupeň ZŠ a G

Eliška Masák Bínová – B, CH, Př, Z, OSV, D, TV, 2. stupeň ZŠ a G

Petr Richtář – ČJ, IP, D, ZSV, 2. stupeň ZŠ a G

Romana Sitařová - Z, TV, IP, D, 2. stupeň ZŠ a G

Petra Stariatová - NJ

Monika Novák Šubrtová - VV, MŠ, 1. a 2. stupeň ZŠ a G

Petra Špičková - M 2. stupeň ZŠ

Markéta Adamcová - Čj, ZSV, projekty, 2. stupeň ZŠ

Martin Volný - Čj, ZSV, projekty, 2. stupeň ZŠ a G

Jana Peterová - M, projekty, 2. stupeň ZŠ

Dominika Mellenová - MŠ

Zuzana Kleinerová - HV, VV, Aj, 1. a 2. stupeň ZŠ

Maria Johanová - MŠ

Gabriela Malá - asistent pedagoga

Lucie Niebauerová Waloschková - Aj, 1. a 2. stupeň ZŠ

 

Kariérní poradenství pro 2. st. - Mgr. Romana Sitařová
 
Kariérní poradenství pro G - Petr Richtář

 

Šárka Křížová

Hana Broďáni

Andrea Krojová

Dominika Mellenová

Monika Novák Šubrtová - výtvarné aktivity

Ian Fleming - AJ

Maria Johanová 

 

Vychovatelé školní družiny

pedagogové 1. a 2. stupně ZŠ

Ian Fleming

Gabriela Malá

 

Přehled zkratek:

E         epocha

M        matematika

ČJ        český jazyk

AJ       anglický jazyk

NJ       německý jazyk

B         biologie

D         dějepis

F          fyzika

Z         zeměpis

CH      chemie

Psy      psychologie

SP       svět práce

VV      výtvarná výchova

HV      hudební výchova

TV       tělesná výchova

IT        informační technologie

OSV    osobnostně sociální výchova

VZ      výchova ke zdraví

ŠD      školní družina

Prožili jsme spolu

Co děláme a co chystáme

Píší o nás v Sokolovském deníku...

Každé ráno vám dítě opakuje, že nechce do školy? Stěžuje si, že ho škola nebaví? Že učitelé neučí zajímavě? Že neví, proč se učit nazpaměť? Že vlastně ani netuší, proč se danou látku učí? Pak právě pro vás je koncept Škola Můj Projekt (ŠMP) realizovaný sokolovskou Školou Mánesova, který inovuje české školství a usiluje o to, aby škola připravila žáky na praktický život v reálném světě, umožnila jim poprat se s životními výzvami a především z nich vychovala spokojené lidi.

obrázekobrázek

Den s Mánesovkou

V sobotu 7. 12. jsme přivítali desítky návštěvníků, kteří se přišli podívat do naší školy, načerpat informace, zkusit si matematiku Hejného, nebo si vyrobit vkusnou vánoční dekoraci. 

obrázekobrázek

30. výročí listopadových událostí očima dětí

Ponořili jsme se do listopadových událostí. Zapojili jsme se do projektu Naše revoluce Člověka v tísni a zjišťovali jsme, jak na revoluci a období před ní vzpomínají rodiče a prarodiče. Na základě vyprávění dětí s rodiči vzniklo několik úžasných příběhů.  Právě příběhy pamětníků jsou skvělou metodou, jak dětem přiblížit historické události. Děkujeme všem, kteří byli ochotni vyprávět...

obrázekobrázek

Dopravní abeceda

Jak správně přecházet silnici? Jak bezpečně vystupovat z auta? Čím se jako chodec vybavit při snížené viditelnosti? Jak se chovat na chodníku? To a mnohem více si zkoušely děti formou hry.

obrázekobrázek

Halloween

V pátek 1. 11. 2019 jsme ve škole zažili magický večer.

obrázekobrázek
nahoru