Mánesova 1672, 356 01 Sokolov
e-mail: info@skolamanesova.cz
tel.: 359 807 052, 777 929 364

slider-1

Školní vzdělávací program „Mánesova – škola globální výchovy – ŠVP PV“ vychází z koncepce vzdělávání, kterou realizujeme od roku 1999 a jež je v souladu se záměry Rámcového ...

více ...

slider-1

Základní škola Mánesova nabízí žákům možnost všestranného rozvoje v jedinečném školním prostředí pod vedením zkušených učitelů. Škola se zaměřuje také na výuku žáků nadaných či motivovaných ...

více ...

slider-1

Čtyřleté Gymnázium Mánesova úspěšně vzdělává studenty již sedmým rokem. Navazuje na vzdělávání v ZŠ Mánesova, která na druhém stupni realizuje výuku žáků minimálně na úrovni osmiletého gymnázia ...

více ...

Pedagogičtí pracovníci

Přehled pedagogických pracovníků 2021/2022

1.9.2021 | Zuzana Staňková

Vedení školy

Ředitelka školy: Mgr. et Mgr. Markéta Adamcová

Zástupkyně ředitelky pro MŠ a ZŠ: Mgr. Eliška Masák Bínová

Zástupce ředitelky pro G: Mgr. Martin Volný

 

Garanti a koordinátoři

Výchovné poradenství: Zuzana Staňková ve spolupráci s PPP

Speciální pedagog: Olga Panzerová, Zuzana Chalupová

Interní mentor a uvádějící učitel: Šárka Křížová

ICT koordinátor: Lubomír Sakmáry

Koordinátor MŠ: Lucie Waloschková Niebauerová

Koordinátor školní družiny: Igor Klimeš

Metodik prevence: Martin Volný

Garant výuky anglického jazyka: Lucie Waloschková Niebauerová

Garant výuky matematiky Hejného: Petra Špičková

 

Přehled vedoucích skupin MŠ

MŠ - Hanka Broďáni

Předškoláci - Monika Vondráková

 

Přehled třídních učitelů – I. stupeň

1. třída - tř. uč. Šárka Křížová 

2. třída - tř. uč. Zuzana Staňková

3. třída - tř. uč. Barbora Vařeková

4. třída - tř. uč. Barbora Tymlová

5. třída - tř. uč. Dagmar Spáčalová

 

Přehled třídních učitelů – II. stupeň

6. třída - tř. uč. Eliška Masák Bínová

7. třída - tř. uč. Martin Volný

8. třída - tř. uč. Markéta Adamcová

9. třída - tř. uč. Ludmila Nováková

 

Přehled třídních učitelů – gymnázium

I. G - tř. uč. Martin Volný

II. a III. G - tř. uč. Eliška Masák Bínová

IV. G – tř. uč. Petr Richtář

 

Pedagogičtí pracovníci

Adamcová Markéta - 2. stupeň ZŠ a G (Čj, dobrovolnictví, projekty, můj den), kariérní poradenství

Bínová Eliška Masák – 2. stupeň ZŠ a G (přírodní vědy, Tv)

Broďáni Hana - 1. a 2. stupeň ZŠ a G (Aj), MŠ,

Čechová Jarmila - lektorka Mého dne, mentor

Hlochová Lucie - asistentka pedagoga MŠ

Chalupová Zuzana – 1. a 2. stupeň (VV), asistentka pedagoga ZŠ, ŠD

Chirnside Frase - AJ, Hv, projekty v aj, ŠD, 1., 2. stupeň ZŠ a G

Klimeš Igor - asistent pedagoga 1. stupeň ZŠ, garant ŠD

Krojová Andrea – asistent pedagoga MŠ

Křížová Šárka - 1. stupeň ZŠ, mentor, uvádějící učitel

Nováková Ludmila - 2. stupeň ZŠ (přírodní vědy, projekty, můj den), asistentka pedagoga

Plch Martin – 2. stupeň ZŠ a G (Nj)

Richtář Petr – 2. stupeň ZŠ a G (Čj, společenské vědy, Nj)

Sakmáry Lubomír – 1. a 2. stupeň ZŠ (Aj, IT, ICT), koordinátor ICT, asistent pedagoga

Spáčalová Dagmar - 1. stupeň ZŠ, ŠD

Staňková Zuzana - 1. stupeň ZŠ, výchovné poradenství

Stariatová Petra - 2. stupeň ZŠ a G (Nj)

Škarbanová Kateřina - 1. a 2. stupeň ZŠ a G (Aj, Tv)

Špičková Petra - 2. stupeň ZŠ a G (M, koordinátor M Hejného)

Tymlová Barbora - 1. stupeň ZŠ, ŠD

Vařeková Barbora - 1. stupeň ZŠ

Volný Martin - 2. stupeň ZŠ a G (Čj, společenské vědy, projekty, můj den) 

Vondráková Monika – předškolní skupina MŠ

Waloschková Lucie Niebauerová - 1. stupeň ZŠ (Aj, Hv, Vv, plavání), garant MŠ, koordinátor Aj

Přehled zkratek:

M        matematika

ČJ        český jazyk

AJ       anglický jazyk

NJ       německý jazyk

B         biologie

D         dějepis

F          fyzika

Z         zeměpis

CH      chemie

Psy      psychologie

SP       svět práce

VV      výtvarná výchova

HV      hudební výchova

TV       tělesná výchova

IT        informační technologie

OSV    osobnostně sociální výchova

VZ      výchova ke zdraví

ŠD      školní družina

Prožili jsme spolu

Více se o geofyzice naučíme venku

Co je na geofyzice zajímavého? Více než ve škole se dozvíte na expedici.

obrázek

Jeden svět - náš svět

Podnítit zájem žáků a studentů o svět kolem sebe pomáhá každoročně filmový festival Jeden svět. Zúčastnili jsme se i letos.

obrázek

Našim dětem můžeme dopřát to, co jsme my sami neměli

Mám radost, že můžeme našim dětem dopřát to, co jsme my sami neměli - opravdovou radost z poznávání a vzdělání a kvalitní start do života. Chválí naši školu matka dvou našich žáků Petra. Chcete i Vy být spokojenými rodiči? Zapište svého prvnáčka k nám.

obrázekobrázek

Pomáháme během

Jak pomoci na jeden zátah sobě i druhým? Co třeba virtuálním během!‍

obrázekobrázek

Potěšili jsme seniory i o Velikonocích

Výrobou velikonočních dekorací a přáníček jsme - stejně jako v době adventní - potěšili seniory z našeho partnerského domu s pečovatelskou službou v Dolním Rychnově.

obrázekobrázek
nahoru