Mánesova 1672, 356 01 Sokolov
e-mail: info@skolamanesova.cz
tel.: 359 807 052, 777 929 364

Gymnázium

Výchova a vzdělávání na Gymnáziu Mánesova

21.5.2011 | Zuzana Staňková

Čtyřleté Gymnázium Mánesova úspěšně vzdělává studenty již sedmým rokem. Navazuje na vzdělávání v ZŠ Mánesova, která na druhém stupni realizuje výuku žáků minimálně na úrovni osmiletého gymnázia, protože se zaměřuje na motivované a nadané žáky. ZŠ Mánesova byla založena v roce 1999 a sedmým rokem se věnujeme i předškolním dětem.

 

Co získáš na Gymnáziu Mánesova (GM)

 

Individuální učební plán (IUP) = úspěšné studium na GM i vysoké škole (VŠ)

● O značné části svého IUP rozhoduješ Ty, stejně tak o přírodovědném, jazykovém či humanitním zaměření

● Aktivity, které máš rád, se mohou stát součástí Tvého IUP

● PřizpůsobujemeIUP studentům s SPU

 

Systematickou přípravu na mezinárodně uznávané jazykové zkoušky pod vedením rodilých mluvčí

● Pro Evropu z AJ FCE a z NJ ZMP, obdobné platí pro španělský, ruský, popř. jiný cizí jazyk

● Pro USA z AJ TOEFL

 

Adaptační kurzy pro osobnostně sociální rozvoj

● Dále kurzy: plavecké, taneční, lyžařské, snowboardové, turistické, apod.

● A kurzy počítačové, právní a ekonomické gramotnosti

● 90 % našich studentů pobírá prospěchové stipendium

● Možnost získat sociální stipendium

 

Možnost individuálních studijních programů pro studenty s mimořádným nadáním

● Aktivní účast studentů v projektech (meziškolních, mezinárodních, charitativních)

● Výuka písemné a elektronické komunikace (psaní všemi deseti)

Nejnovější články

Kritéria přijímacího řízení pro přijetí ke studiu do 1. ročníku pro školní rok 2017/2018

Přijímací zkouška 1. kola se koná ve dvou řádných termínech: 12. a 19. dubna 2017 pro jednotnou přijímací zkoušku, a ve dvou řádných termínech: 13. a 20. dubna 2017 pro školní část. První náhradní termín jednotné zkoušky je stanoven na 11. května 2017 a druhý náhradní termín jednotné zkoušky je stanoven na 12. května 2017. Náhradní termín školní části je stanoven na 9. a 10. května 2017.

Kompletní informace ke konání přijímacích zkoušek naleznete v příloze.

obrázekKritéria přijetí [560,05 kB]

Výlet do Prahy

Jako každý podzim i letos vyrazili studenti gymnázia na tradiční výlet do Prahy. Tentokrát jsme bohužel nemohli navštívit Czech Press Photo, jelikož začíná až po naší návštěvě matičky Prahy.

obrázekobrázek

Krajské volby a gymnazisté

V září a říjnu jsme se na gymnáziu v hodinách základů společenských věd věnovali politologii. 

obrázekobrázek