Mánesova 1672, 356 01 Sokolov
e-mail: info@skolamanesova.cz
tel.: 359 807 052, 777 929 364

slider-1

Školní vzdělávací program „Mánesova – škola globální výchovy – ŠVP PV“ vychází z koncepce vzdělávání, kterou realizujeme od roku 1999 a jež je v souladu se záměry Rámcového ...

více ...

slider-1

Základní škola Mánesova nabízí žákům možnost všestranného rozvoje v jedinečném školním prostředí pod vedením zkušených učitelů. Škola se zaměřuje také na výuku žáků nadaných či motivovaných ...

slider-1

Čtyřleté Gymnázium Mánesova úspěšně vzdělává studenty již sedmým rokem. Navazuje na vzdělávání v ZŠ Mánesova, která na druhém stupni realizuje výuku žáků minimálně na úrovni osmiletého gymnázia ...

více ...

Školská rada

Jednání školské rady ve školním roce 2012 - 2013

19.3.2012 | Zuzana Staňková

1. jednání ŠR proběhlo dne 15. října 2012 za účasti pěti členů a paní ředitelky Mgr. Elišky Bínové

- do ŠR byl zvolen nový člen za pedagogické pracovníky, Šárka Křížová, tř. uč. 1. ročníku ZŠ

- byla projednána a schválena Výroční zpráva školy za školní rok 2011/2012

- byla projednána organizace školního roku a plán propagace školy v tomto školním roce - činnost naší školy bude prezentována zejména mateřským školám v Sokolově a žákům 9. ročníků ZŠ, kteří si letos podávají přihlášky k dalšímu studiu. Letos pořádáme dva dny otevřených dveří a jeden termín přijímacích zkoušek nanečisto na gymnázium.

- přítomní byli seznámeni s aktuálními počty dětí a žáků v MŠ, ZŠ a G a se složením pedagogického sboru

- proběhla diskuze k finanční situaci školy, k možnostem sponzorování rodiči, k dopravě a přijímání nových žáků

 

2. jednání ŠR proběhlo dne 26. června 2013 za účasti pěti členů, Miloslav Bureš se nezúčastnil

- byly projednány změny v ŠVP vyplývající ze změn v RVP ZV

- přítomní byli seznámeni s plánovanými příměstskými tábory o prázdninách 2013

- proběhla diskuze k počtu studentů a pedagogů

- přítomní byli seznámeni s výsledky práce v MŠ Montessori za první rok jejího provozu

Prožili jsme spolu

Cirkus byl

Před stanem se začínají objevovat hloučky nedočkavých návštěvníků cirkusu. Většina z nich zatím netuší, jaká podívaná je čeká. Žádná zvířata. Stovka účinkujících. Samé děti a pár učitelů. Třídenní trénink a rovnou veřejné vystoupení. Někteří rodiče se vychloubají a poučují ostatní, jak se staví cirkusový stan. Však je to minulou neděli stálo dost práce.

Čtvrtý tematický den za námi

V první polovině května proběhl další z Tematických dnů.

obrázekobrázek

Třetí tematický den

Na naší škole proběhl v pondělí 26. března třetí tematický den, tentokrát s podtitulem Poznáváme sami sebe (nejen o silných stránkách).

Velikonoční dílny

První opravdu jarní a slunečný den je za námi a s ním i naše "Velikonoční dílny"...

obrázekobrázek

Druhý tematický den

První prosincové pondělí bylo v naší škole od rána velmi rušno. Konal se tu totiž další z takzvaných Tematických dnů. Ty se ve škole odehrají několikrát během školního roku. Žáci se v nich věnují sami sobě, svému rozvoji a učitelé pro ně vytvářejí program šitý na míru. Žáci ze všech tříd základní školy i gymnázia pro tento den vytvoří skupinky, ve kterých během dopoledne prochází připravená stanoviště. Získávají na nich nové informace i dovednosti, které tu rovnou uplatňují v praxi.

obrázek
nahoru