Mánesova 1672, 356 01 Sokolov
e-mail: info@skolamanesova.cz
tel.: 359 807 052, 777 929 364

MŠ-1. a 2. oddělení

Taneční výchova ve školce

15.9.2012 | Zuzana Staňková

Jednotlivé činnosti jsou přizpůsobené věku a zralosti dětí. U starších dětí je cvičení s větší náročností.

Cíl a náplň taneční výchovy:

-          Rozvoj psychomotoriky prostřednictvím podnětů ze svalů, smyslů a změn poloh těla.

-          Podpora pohybového vývoje (vývojové fáze pohybu a cviky s nimi spojené).

-          Podpora spontánního pohybu… děti jsou spolutvůrci hodin, pedagog je v roli koordinátora a pomocníka.

-          Rozvoj řeči, vnímání rytmu (s dětmi zpíváme, tvoříme verše, malujeme, vytváříme autentický doprovod na jednoduchý hudební nástroj).

-          Pracujeme s individualitou dítěte.

-          Kultivace osobnosti dítěte.

-          Orientace v prostoru a koordinace pomocí jednoduchých kotoulů, převalů, zvládání překážek a balancování.

-          Budování sebevědomí.

Nejnovější články

O naší mateřské škole...

Od školního roku 2022/2023 se v naší Mateřské škole podařilo přiblížit se principům a prostředí Školy Můj Projekt, které uplatňujeme na Základní škole a Gymnáziu.

obrázekobrázek

Začátek školního roku ve školce... máme za sebou první měsíc

První měsíc nového školního roku se nesl ve znamení změn. Děti se seznamovaly s novými kamarády, s novými učitelkami, dokonce i šatna a třída byla zcela jiná, než jak je děti znaly z předchozích let. A hlavně, nové dělení třídy do tzv. center aktivit a připraveného podnětného prostředí, které pro děti ukrývá spoustu překvapení. Jen dřevěné a veškeré přírodní materiály nás obklopují stále, snažíme se minimalizovat přítomnost plastů ve třídě a pracovat s reálnými předměty.

Zápis do MŠ pro školní rok 2023/2024

Zápis do MŠ se koná v sobotu dne 13. května 2023.

 

Kritéria přijetí

  1. Včasné podání žádosti a povinných příloh k ní.
  2. Posouzení zralosti dítěte. Vyplnění dotazníku. 
  3. Soulad očekávání rodičů s výchovně vzdělávacími strategiemi školy.
  4. Podepsání „Smlouvy o poskytování předškolního vzdělávání“.

 

obrázek

Informace k začátku školního roku 2022/2023

Milí rodiče,

prázdniny se chýlí ke konci a s ním přichází nový školní rok, který nám začíná v pondělí 5. září 2022. Můžete přicházet s dětmi od 6.30 nejlépe do 8 hodin.

Předškolní výchova v mateřské škole Mánesova

Výchova a vzdělávání dětí v MŠ vychází z inovativního českého vzdělávacího konceptu Škola Můj Projekt. Tento ucelený systém umožňuje dětem rozvíjet odpovědnost za sebe a za svět kolem nich.