Mánesova 1672, 356 01 Sokolov
e-mail: info@skolamanesova.cz
tel.: 359 807 052, 777 929 364

Gymnázium

Výchova a vzdělávání na Gymnáziu Mánesova

21.5.2011 | Zuzana Staňková

Čtyřleté Gymnázium Mánesova úspěšně vzdělává studenty již sedmým rokem. Navazuje na vzdělávání v ZŠ Mánesova, která na druhém stupni realizuje výuku žáků minimálně na úrovni osmiletého gymnázia, protože se zaměřuje na motivované a nadané žáky. ZŠ Mánesova byla založena v roce 1999 a sedmým rokem se věnujeme i předškolním dětem.

 

Co získáš na Gymnáziu Mánesova (GM)

 

Individuální učební plán (IUP) = úspěšné studium na GM i vysoké škole (VŠ)

● O značné části svého IUP rozhoduješ Ty, stejně tak o přírodovědném, jazykovém či humanitním zaměření

● Aktivity, které máš rád, se mohou stát součástí Tvého IUP

● PřizpůsobujemeIUP studentům s SPU

 

Systematickou přípravu na mezinárodně uznávané jazykové zkoušky pod vedením rodilých mluvčí

● Pro Evropu z AJ FCE a z NJ ZMP, obdobné platí pro španělský, ruský, popř. jiný cizí jazyk

● Pro USA z AJ TOEFL

 

Adaptační kurzy pro osobnostně sociální rozvoj

● Dále kurzy: plavecké, taneční, lyžařské, snowboardové, turistické, apod.

● A kurzy počítačové, právní a ekonomické gramotnosti

● 90 % našich studentů pobírá prospěchové stipendium

● Možnost získat sociální stipendium

 

Možnost individuálních studijních programů pro studenty s mimořádným nadáním

● Aktivní účast studentů v projektech (meziškolních, mezinárodních, charitativních)

● Výuka písemné a elektronické komunikace (psaní všemi deseti)

Nejnovější články

Kritéria přijímacího řízení pro přijetí ke studiu do 1. ročníku pro školní rok 2019/2020

Přijímací zkouška 1. kola se koná ve dvou řádných termínech: 12. a 15. dubna 2019 pro jednotnou přijímací zkoušku, a v řádném termínu: 16. dubna 2019 pro školní část. První náhradní termín jednotné zkoušky je stanoven na 13. května 2019 a druhý náhradní termín jednotné zkoušky je stanoven na 14. května 2019. Náhradní termín školní části je stanoven na 15května 2019.

Kompletní informace ke konání přijímacích zkoušek naleznete v příloze.

obrázekKriteria přijímacího řízení [1,66 MB]

Přijímáme studenty do 1. až 4. ročníku Gymnázia

Přemýšlíte, kam po základní škole? Chcete studovat na gymnáziu s naprosto individuálním přístupem? Chcete se věnovat tomu, co vás baví? Chcete se dobře připravit na VŠ i v zahraničí? Chcete se zdokonalit v angličtině? Toto všechno a mnohem více můžete mít na Gymnáziu Mánesova. Přijďte se k nám podívat.

obrázek

Maturitní zkouška ve školním roce 2018 - 2019

Informace o konání státní části a profilové části maturitní zkoušky v školním roce 2018 - 2019.

Maturitní otázky.