Mánesova 1672, 356 01 Sokolov
e-mail: info@skolamanesova.cz
tel.: 359 807 052, 777 929 364

Vyučující

Přehled učitelů na základní škole

1.9.2021 | Zuzana Staňková

Přehled třídních učitelů – I. stupeň

1. třída - tř. uč. Šárka Křížová 

2. třída - tř. uč. Zuzana Staňková

3. třída - tř. uč. Barbora Vařeková

4. třída - tř. uč. Barbora Tymlová

5. třída - tř. uč. Dagmar Spáčalová

 

Přehled třídních učitelů – II. stupeň

6. třída - tř. uč. Eliška Masák Bínová

7. třída - tř. uč. Martin Volný

8. třída - tř. uč. Markéta Adamcová

9. třída - tř. uč. Ludmila Nováková

 

Pedagogičtí pracovníci

Frase  - AJ, ŠD, 1., 2. stupeň ZŠ a G

Barbora Vařeková - 1. stupeň ZŠ

Zuzana Staňková - 1. stupeň ZŠ

Dagmar Spáčalová - 1. stupeň ZŠ

Ludmila Nováková - 2. stupeň ZŠ

Šárka Křížová - 1. stupeň ZŠ

Barbora Tymlová - 1. stupeň ZŠ, speciální pedagog

Hana Broďáni - AJ, MŠ, 1. a 2. stupeň ZŠ a G

Eliška Masák Bínová – B, CH, Př, Z, OSV, D, TV, 2. stupeň ZŠ a G

Petr Richtář – ČJ, IP, D, ZSV, 2. stupeň ZŠ a G

Petra Stariatová - NJ

Petra Špičková - M 2. stupeň ZŠ, G

Markéta Adamcová - Čj, ZSV, projekty, 2. stupeň ZŠ

Martin Volný - Čj, ZSV, projekty, 2. stupeň ZŠ a G

Zuzana Chalupová - VV, asistentka pedagoga ZŠ, ŠD, speciální pedagog

Lucie Niebauerová Waloschková - Aj, 1. a 2. stupeň ZŠ, MŠ

Igor Klimeš - asistent pedagoga 1. stupeň ZŠ, ŠD

Kateřina Škarbanová - TV, AJ

Jarmila Čechová - lektorka Mého dne

Lubomír Sakmáry - IT ZŠ, asistent pedagog

 

Kariérní poradenství pro 2. st. - Mgr. Martin Volný
 
 

Vychovatelé školní družiny

pedagogové 1. a 2. stupně ZŠ

Igor Klimeš

Frase Chirnside

 

 

Přehled zkratek:

M        matematika

ČJ        český jazyk

AJ       anglický jazyk

NJ       německý jazyk

B         biologie

D         dějepis

F          fyzika

Z         zeměpis

CH      chemie

Psy      psychologie

SP       svět práce

VV      výtvarná výchova

HV      hudební výchova

TV       tělesná výchova

IT        informační technologie

OSV    osobnostně sociální výchova

VZ      výchova ke zdraví

ŠD      školní družina

Nejnovější články

O našem kraji se druháci učí venku

O našem kraji se neučíme v lavicích, ale přímo venku. "Den venku" přináší dětem inspirativní výuku mimo školu. Využíváme jedinečnosti a zvláštností lokality, ve které naše škola působí. Program se vždy váže k tématům aktuální výuky.

obrázek

Třeťáci vyrobili dárky novopečeným prvňáčkům

Třeťáci, kteří vlastoručně vyrobili dárky, udělali nečekaným překvapením prvňáčkům ohromnou radost.

obrázek

Učíme nejen bezpečnému chování na síti

O rizicích na internetu, ale i při používání elektronických zařízení jsme se s žáky bavili v rámci workshopu v krajské knihovně.

obrázekobrázek

Historii našeho regionu poznáváme při expedicích

Díky podpoře MAP SOKRA jsme s našimi žáky mohli zkoumat pohnuté dějiny našeho regionu.

obrázekobrázek