Mánesova 1672, 356 01 Sokolov
e-mail: info@skolamanesova.cz
tel.: 359 807 052, 777 929 364

Vyučující

Přehled učitelů na základní škole

1.9.2021 | Zuzana Staňková

Přehled třídních učitelů – I. stupeň

1. třída - tř. uč. Šárka Křížová 

2. třída - tř. uč. Zuzana Staňková

3. třída - tř. uč. Barbora Vařeková

4. třída - tř. uč. Barbora Tymlová

5. třída - tř. uč. Dagmar Spáčalová

 

Přehled třídních učitelů – II. stupeň

6. třída - tř. uč. Eliška Masák Bínová

7. třída - tř. uč. Martin Volný

8. třída - tř. uč. Markéta Adamcová

9. třída - tř. uč. Ludmila Nováková

 

Pedagogičtí pracovníci

Frase  - AJ, ŠD, 1., 2. stupeň ZŠ a G

Barbora Vařeková - 1. stupeň ZŠ

Zuzana Staňková - 1. stupeň ZŠ

Dagmar Spáčalová - 1. stupeň ZŠ

Ludmila Nováková - 2. stupeň ZŠ

Šárka Křížová - 1. stupeň ZŠ

Barbora Tymlová - 1. stupeň ZŠ, speciální pedagog

Hana Broďáni - AJ, MŠ, 1. a 2. stupeň ZŠ a G

Eliška Masák Bínová – B, CH, Př, Z, OSV, D, TV, 2. stupeň ZŠ a G

Petr Richtář – ČJ, IP, D, ZSV, 2. stupeň ZŠ a G

Petra Stariatová - NJ

Petra Špičková - M 2. stupeň ZŠ, G

Markéta Adamcová - Čj, ZSV, projekty, 2. stupeň ZŠ

Martin Volný - Čj, ZSV, projekty, 2. stupeň ZŠ a G

Zuzana Chalupová - VV, asistentka pedagoga ZŠ, ŠD, speciální pedagog

Lucie Niebauerová Waloschková - Aj, 1. a 2. stupeň ZŠ, MŠ

Igor Klimeš - asistent pedagoga 1. stupeň ZŠ, ŠD

Kateřina Škarbanová - TV, AJ

Jarmila Čechová - lektorka Mého dne

Lubomír Sakmáry - IT ZŠ, asistent pedagog

 

Kariérní poradenství pro 2. st. - Mgr. Martin Volný
 
 

Vychovatelé školní družiny

pedagogové 1. a 2. stupně ZŠ

Igor Klimeš

Frase Chirnside

 

 

Přehled zkratek:

M        matematika

ČJ        český jazyk

AJ       anglický jazyk

NJ       německý jazyk

B         biologie

D         dějepis

F          fyzika

Z         zeměpis

CH      chemie

Psy      psychologie

SP       svět práce

VV      výtvarná výchova

HV      hudební výchova

TV       tělesná výchova

IT        informační technologie

OSV    osobnostně sociální výchova

VZ      výchova ke zdraví

ŠD      školní družina

Nejnovější články

19. května - Den prázdných tříd

19. května, se připomíná 'Den prázdných tříd'. V naší škole chodíme ven na výuku poměrně často, tak ani včerejší den a dny minulé nejsou výjimkou. A čemu se děti venku věnují?

obrázekobrázek

Ve škole rádi experimentujeme

Pro experimenty budeme mít od nového školního roku přírodovědnou učebnu.

obrázek

Jsme také "Best in Eglish"

Naše škola je jednou z 595 škol z 32 zemí, které se zapojily do unikátního online projektu "Best in English", určeného k rozvoji jazykových dovedností žáků ve věku 14 až 19 let. V konečném součtu jsme obsadili 5. místo v Karlovarském kraji, a to díky výkonům našich žáků a studentů a práci týmu našich sedmi angličtinářů, a z toho dvou rodilých mluvčí.

obrázek

Výchova a vzdělávání na Základní škole Mánesova

V naší škole realizujeme inovativní český vzdělávací koncept Škola Můj Projekt. Tento ucelený systém umožňuje dětem rozvíjet odpovědnost za sebe a za svět kolem nich.