Mánesova 1672, 356 01 Sokolov
e-mail: info@skolamanesova.cz
tel.: 359 807 052, 777 929 364

Vyučující

Přehled učitelů na základní škole

1.9.2021 | Zuzana Staňková

Přehled třídních učitelů – I. stupeň

1. třída - tř. uč. Šárka Křížová 

2. třída - tř. uč. Zuzana Staňková

3. třída - tř. uč. Barbora Vařeková

4. třída - tř. uč. Barbora Tymlová

5. třída - tř. uč. Dagmar Spáčalová

 

Přehled třídních učitelů – II. stupeň

6. třída - tř. uč. Eliška Masák Bínová

7. třída - tř. uč. Martin Volný

8. třída - tř. uč. Markéta Adamcová

9. třída - tř. uč. Ludmila Nováková

 

Pedagogičtí pracovníci

Frase  - AJ, ŠD, 1., 2. stupeň ZŠ a G

Barbora Vařeková - 1. stupeň ZŠ

Zuzana Staňková - 1. stupeň ZŠ

Dagmar Spáčalová - 1. stupeň ZŠ

Ludmila Nováková - 2. stupeň ZŠ

Šárka Křížová - 1. stupeň ZŠ

Barbora Tymlová - 1. stupeň ZŠ, speciální pedagog

Hana Broďáni - AJ, MŠ, 1. a 2. stupeň ZŠ a G

Eliška Masák Bínová – B, CH, Př, Z, OSV, D, TV, 2. stupeň ZŠ a G

Petr Richtář – ČJ, IP, D, ZSV, 2. stupeň ZŠ a G

Petra Stariatová - NJ

Petra Špičková - M 2. stupeň ZŠ, G

Markéta Adamcová - Čj, ZSV, projekty, 2. stupeň ZŠ

Martin Volný - Čj, ZSV, projekty, 2. stupeň ZŠ a G

Zuzana Chalupová - VV, asistentka pedagoga ZŠ, ŠD, speciální pedagog

Lucie Niebauerová Waloschková - Aj, 1. a 2. stupeň ZŠ, MŠ

Igor Klimeš - asistent pedagoga 1. stupeň ZŠ, ŠD

Kateřina Škarbanová - TV, AJ

Jarmila Čechová - lektorka Mého dne

Lubomír Sakmáry - IT ZŠ, asistent pedagog

 

Kariérní poradenství pro 2. st. - Mgr. Martin Volný
 
 

Vychovatelé školní družiny

pedagogové 1. a 2. stupně ZŠ

Igor Klimeš

Frase Chirnside

 

 

Přehled zkratek:

M        matematika

ČJ        český jazyk

AJ       anglický jazyk

NJ       německý jazyk

B         biologie

D         dějepis

F          fyzika

Z         zeměpis

CH      chemie

Psy      psychologie

SP       svět práce

VV      výtvarná výchova

HV      hudební výchova

TV       tělesná výchova

IT        informační technologie

OSV    osobnostně sociální výchova

VZ      výchova ke zdraví

ŠD      školní družina

Nejnovější články

Integrovaně tematická výuka na 2. stupni ZŠ

Téma – lidské tělo, soustavy - 8. ročník

Jak integrujeme přírodopis, chemii, projekty, výtvarku, češtinu... a ani vlastně není podstatné, jaká hodina je v rozvrhu - děti se vše učí provázaně a smysluplně - výuka je činnostní - proto je to baví - rozumějí tomu a pamatují si to...

obrázekobrázek

Úspěšnost našich žáků 9. ročníku 2021/2022

V 9. ročníku naší ZŠ bylo ve školním roce 2021/2022 celkem 14 žáků. Všichni se dostali na střední školu či gymnázium, které si vlastním výběrem zvolili. Mnozí z nich vybírali ze dvou škol, na kterých uspěli.

Níže jsou uvedeny školy, na kterých žáci uspěli a vybrali si je pro další studium.

Přírodní vědy - integrovaně tematická výuka na 2. stupni ZŠ

Na 2. stupni naší základní školy pokračujeme v integrovaně tematické výuce, jakou znáte z 1. stupně.

obrázekobrázek

Představujeme vám naši 1. třídu

Máte doma budoucího prvňáčka?

Přinášíme vám podrobnější ochutnávku, jak vypadá 1. třída u nás

obrázekobrázek

Vysvědčení a hodnocení žáků

V pololetí jsme rozdali dětem vysvědčení – pomyslnou tečku za velkou prací, která děti i nás, pedagogy, provází vždy celé pololetí.

obrázekobrázek