Mánesova 1672, 356 01 Sokolov
e-mail: info@skolamanesova.cz
tel.: 359 807 052, 777 929 364

slider-1

Školní vzdělávací program „Mánesova – škola globální výchovy – ŠVP PV“ vychází z koncepce vzdělávání, kterou realizujeme od roku 1999 a jež je v souladu se záměry Rámcového ...

více ...

slider-1

Základní škola Mánesova nabízí žákům možnost všestranného rozvoje v jedinečném školním prostředí pod vedením zkušených učitelů. Škola se zaměřuje také na výuku žáků nadaných či motivovaných ...

více ...

slider-1

Čtyřleté Gymnázium Mánesova úspěšně vzdělává studenty již sedmým rokem. Navazuje na vzdělávání v ZŠ Mánesova, která na druhém stupni realizuje výuku žáků minimálně na úrovni osmiletého gymnázia ...

více ...

Pedagogičtí pracovníci / Pedagogical Staff

Přehled pedagogických pracovníků

22.3.2011 | Zuzana Staňková

Vedení školy

jednatelka školy: Dana Stariatová

ředitelka školy: Mgr. Dora Švachová

 

Přehled třídních učitelů – I. stupeň

1. třída - tř. uč. Miroslav Tvrz

2. třída - tř. uč. Miroslav Tvrz

3. třída - tř. uč. Šárka Křížová

4. třída - tř. uč. Zuzana Staňková

5. třída - tř. uč. Romana Sitařová

 

Přehled třídních učitelů – II. stupeň a gymnázium

6. třída - tř. uč. Eliška Bínová

7. třída - tř. uč. Eliška Bínová

8. třída - tř. uč. Romana Sitařová

I. – IV. G – tř. uč. Petr Richtář

 

Pedagogičtí pracovníci

Ian Fleming - AJ, ŠD, MŠ

Jerry Tochi Onyedikachi  - AJ, ŠD, MŠ

Petra Midrlová - 1. stupeň

Šárka Křížová - 1. stupeň

Miroslav Tvrz - 1. stupeň

Hana Broďáni - AJ, MŠ

Eliška Bínová – B, CH, Př, Z, OSV, D, TV

Zuzana Staňková - 1. stupeň

Petr Richtář – ČJ, IP, D, ZSV

Miroslav Neděla – M, F

Romana Sitařová - Z, TV, IP, D

Petra Stariatová - NJ

Monika Novák Šubrtová - VV, MŠ

Jitka Malušková - jóga

 

Kariérní poradenství pro 2. st. - Mgr. Romana Sitařová
 
Kariérní poradenství pro G - Petr Richtář

 

Zájmové činnosti

Sportovní aktivity - Jerry Tochi Onyedikachi

Přírodovědná dílna v AJ - Jerry Tochi Onyedikachi

Dřevodílna - Ian Fleming

Výtvarná dílna - Monika Novák Šubrtová

 

Hana Broďáni

Andrea Krojová

Gabriela Malá

 

Monika Novák Šubrtová - výtvarné aktivity

Jitka Malušková - jóga

Ian Fleming - AJ

Jerry Tochi Onyedikachi - AJ

 

Vychovatelé školní družiny

pedagogové 1. a 2. stupně ZŠ

Ian Fleming

Jerry Tochi Onyedikachi

 

Přehled zkratek:

E         epocha

M        matematika

ČJ        český jazyk

AJ       anglický jazyk

NJ       německý jazyk

B         biologie

D         dějepis

F          fyzika

Z         zeměpis

CH      chemie

Psy      psychologie

SP       svět práce

VV      výtvarná výchova

HV      hudební výchova

TV       tělesná výchova

IT        informační technologie

OSV    osobnostně sociální výchova

VZ      výchova ke zdraví

ŠD      školní družina

Prožili jsme spolu / Past Events

Šlapeto

... Hledáme nejvyšší místo Křížového vrchu, a tak scházíme z cesty a raději se snažíme držet na hřebeni. Už jsme minuli několik vrcholů, z nichž postupně každý vypadal jako ten skutečný. Teď už však nějakou dobu klesáme a zatím jsme nenašli to, proč jsme se sem vlastně vydali ...

První školní den

První školní den jsme si užili s divadlem „Hnedle vedle“...

obrázekobrázek
nahoru