Mánesova 1672, 356 01 Sokolov
e-mail: info@skolamanesova.cz
tel.: 359 807 052, 777 929 364

Výsledky našich žáků

Mezinárodní anglické zkoušky

10.10.2022 | Zuzana Staňková

Na konci minulého školního roku (červen 2022) se naši žáci a studenti opět zúčastnili mezinárodních zkoušek z anglického jazyka. Cambridgeské zkoušky mají na naší škole dlouholetou tradici. Jejich prostřednictvím nabízíme našim studentům každý školní rok ověření dovedností v anglickém jazyce. Veškeré náklady na tyto zkoušky naše škola plně hradí.

Vzhledem k tomu, že s angličtinou přicházejí do pravidelného kontaktu již naše děti v mateřské škole, máme možnost soustavně rozvíjet jejich porozumění již od prvních let školní docházky. V 1. a 2. ročníku děti poznávají angličtinu na úrovni mateřského jazyka. Ve 3. ročníku přicházejí poprvé do kontaktu s psanou podobou jazyka. Proto se již žáci 3. a 4. ročníku naší základní školy účastnili prvních zkoušek „Starters“ na úrovni „PRE A1“. Úspěšně je splnilo všech 20 žáků.

Další úroveň, zkoušky „Movers“ ověřující znalost A1, úspěšně absolvovalo 11 žáků 4. a 5. ročníku.

Na úrovni A1 – A2, zkoušky „Flyers“ splnili 4 žáci 6. a 7. tříd.

Anglické zkoušky „KET“ testující všechny čtyři jazykové dovednosti na úrovni A2 – čtení, psaní, poslech a mluvení úspěšně složilo 9 žáků od 5. do 9. třídy.

Stejný počet žáků vykonal zkoušku „PET“ ověřující úroveň B1. Jednalo se o žáky od 8. třídy ZŠ po gymnazisty.

Zkoušku, která je již uznávána na trhu práce a znamená pokročilou znalost anglického jazyka, složilo 8 žáků 9. ročníku ZŠ. Jedná se o zkoušku „FCE“ deklarující úroveň B2.

2 studenti našeho Gymnázia složili zkoušku „CAE“ na úrovni C1.

 

Zkoušek se tentokrát zúčastnilo 63 žáků a studentů na různých úrovních od A1 až po C1. Připomeňme, že úroveň A2 by měli dosáhnout všichni žáci na konci 9. ročníku ZŠ. Na naší škole této mety žáci dosahují již o 3 až 4 roky dříve. Proto dosažená jazyková úroveň B2 v 9. ročníku ZŠ nabízí našim žákům zcela jiné možnosti pro další středoškolská studia a následující uplatnění na mezinárodním trhu práce.

Řada našich žáků se po skončení základní školy úspěšně vzdělává na zahraničních středních školách a gymnáziích. A nás velice těší, že jsme součástí tak důležitých mezníků, které dnešním dětem otevírají zcela jiné rozměry, než tomu bylo za našich studijních let.

Procentuální úspěšnost žáků naší školy vykonávající tyto zkoušky je ve srovnání s ostatními školami Sokolovska zcela ojedinělá, a to i při srovnání s jazykově zaměřenými školami.

Děkujeme proto všem lektorům i rodilým mluvčím anglického jazyka a všem studentům gratulujeme!

Nejnovější články

Jak se učí Hejného metodou

Druhá kafárna je na obzoru!

Rodiče naší školy si přáli sejít se tentokrát na kafárně "Hejného metody" - proto se tak stane už ve středu 15. února 2023 od 16 do 18 hodin.

obrázekobrázek

Rukodělné činnosti pro všestranný rozvoj

V naší škole podporujeme mnoho činností, které nejsou v první řadě zaměřeny na intelekt a získávání vědomostí, přesto rozvoj intelektu podporují. Pracovní činnosti v dílnách patří mezi jednu z těchto aktivit.

obrázekobrázek

Pokusy v přírodních vědách

V přírodních vědách šestého ročníku to u nás nedávno bublalo, plavalo a barvilo se - pokusy si ale nachystali sami šestáci!

obrázekobrázek

Třídní kolektivy...vztahy...

Naše škola ve školním roce 2022/2023 navázala spolupráci s psychoterapeutem Vítkem Hrbáčkem, specialistou na prevenci sociálně patologických jevů, který se zaměřuje na práci s dynamikou třídních kolektivů.

obrázekobrázek

Mezinárodní anglické zkoušky

Na konci minulého školního roku se naši žáci a studenti opět zúčastnili mezinárodních zkoušek z anglického jazyka. Cambridgeské zkoušky mají na naší škole dlouholetou tradici. Jejich prostřednictvím nabízíme našim studentům každý školní rok ověření dovedností v anglickém jazyce. Veškeré náklady na tyto zkoušky naše škola plně hradí.