Mánesova 1672, 356 01 Sokolov
e-mail: info@skolamanesova.cz
tel.: 359 807 052, 777 929 364

slider-1

Školní vzdělávací program „Mánesova – škola globální výchovy – ŠVP PV“ vychází z koncepce vzdělávání, kterou realizujeme od roku 1999 a jež je v souladu se záměry Rámcového ...

více ...

slider-1

Základní škola Mánesova nabízí žákům možnost všestranného rozvoje v jedinečném školním prostředí pod vedením zkušených učitelů. Škola se zaměřuje také na výuku žáků nadaných či motivovaných ...

více ...

slider-1

Čtyřleté Gymnázium Mánesova úspěšně vzdělává studenty již sedmým rokem. Navazuje na vzdělávání v ZŠ Mánesova, která na druhém stupni realizuje výuku žáků minimálně na úrovni osmiletého gymnázia ...

více ...

Aktuality

Rukodělné činnosti pro všestranný rozvoj

01.11.2022 | Zuzana Staňková | Výchova a vzdělávání

V naší škole podporujeme mnoho činností, které nejsou v první řadě zaměřeny na intelekt a získávání vědomostí, přesto rozvoj intelektu podporují. Pracovní činnosti v dílnách patří mezi jednu z těchto aktivit. S vývojem inteligence přímo souvisí rozvoj hrubé, a především jemné motoriky. Ten, kdo umí dobře pohybovat prsty, má i pružné myšlení a lépe proniká do podstaty věcí. Děti v naší škole se seznamují s vlastnostmi a použitím nejrůznějších materiálů, jako je vlna, plst, látky, papír, vosk, hlína a dřevo. Navíc při práci v dílnách děti posilují a podporují vlastní vůli a trpělivost.

V prvních ročnících děti pletou na prstech i na jehlicích, které si samy vyrábějí. Prostřednictvím pletení se školí pozornost a zručnost ve vědomé koordinaci obou rukou. Zároveň působí tato činnost povzbudivě a podpůrně na probouzení intelektových schopností žáků. Ve druhé třídě se k pletení přidává háčkování, jež působí harmonizujícím způsobem na temperament. Již od prvních let ve škole se děti věnují práci se dřevem, jeho opracování, tvarování, vyřezávání a broušení. Na prvním stupni se děti dále seznamují s různými druhy přírodních materiálů. Věnují se modelování, jež působí podpůrně na koordinovanou činnost zraku a jemné motoriky. Děti vytvářejí jednoduché formy jako kouli, pyramidu či krychli, učí se postupně od práce s voskem přejít k práci s modelářskou hlínou, zažít si kvalitu materiálu. Z jednoduchých modelů přecházejí postupně ke složitějším, k modelům zvířat, postav, staveb apod. V dílnách se kromě toho seznamují s řemesly, která částečně z našeho života vymizela, jako například tkaní a drátkování.

obrázek
Dílny
obrázek
Dílny
obrázek
Dílny
obrázek
Dílny
obrázek
Dílny
obrázek
Dílny
obrázek
Dílny

Prožili jsme spolu

Svačinky pro dobrou věc

Jak pomoci našim novým ukrajinským žákům s pořízením školních pomůcek? Třeba prodejem vlastoručně vyrobených svačinek od jejich spolužáků z 5. a 9. třídy, kteří nejenže získají pekařské a cukrářské dovednosti, ale naceněním svých výrobků obohatí svou finační gramotnost.

obrázek

Zastavil se u nás EduBus

Jak si poradit s roboty? Naučit je tancovat tak, jak pískáme. To naše žáky i jejich pedagogy učil EduTeam v rámci projektu O2 Chytrá škola. 

obrázek

Pomozme, aby i děti z ulice mohly tvořit!

Podporujeme iniciativní lidi, kteří dělají náš svět lepším místem pro život. Jestli to cítíte stejně, připojte se k nám. Zatím jsme díky Vašim příspěvkům vybrali 2600 Kč. Do konce sbírky zbývá už jen 8 dní!

obrázek

Tři malí králové požehnali žákům i učitelům

Tříkrálovou sbírkou jsme podpořili místní lokální projekty.

obrázekobrázek

Včera jsme společně přivolali svatého Martina

Včera jsme si s rodiči, dětmi i přáteli školy připomněli tradiční svátek sv. Martina. 

obrázekobrázek
nahoru