Mánesova 1672, 356 01 Sokolov
e-mail: info@skolamanesova.cz
tel.: 359 807 052, 777 929 364

Výsledky našich žáků

Mezinárodní jazykové zkoušky 2022/2023

23.9.2023 | Zuzana Staňková

Na konci školního roku 2022/2023 se naši žáci a studenti opět zúčastnili mezinárodních zkoušek z anglického jazyka. Cambridgeské zkoušky mají na naší škole dlouholetou tradici. Jejich prostřednictvím nabízíme našim studentům každý školní rok ověření dovedností v anglickém jazyce. Veškeré náklady na tyto zkoušky naše škola plně hradí.

Vzhledem k tomu, že s angličtinou přicházejí do pravidelného kontaktu již naše děti v mateřské škole, máme možnost soustavně rozvíjet jejich porozumění již od prvních let školní docházky.

V 1. a 2. ročníku děti poznávají angličtinu na úrovni mateřského jazyka. Ve 3. ročníku přicházejí poprvé do kontaktu s psanou podobou jazyka. Proto se již žáci 3. a 4. ročníku naší základní školy účastnili prvních zkoušek „Starters“ na úrovni „PRE A1“. Úspěšně je splnilo všech 20 žáků.

Další úroveň, zkoušky „Movers“ ověřující znalost A1, úspěšně absolvovalo 11 žáků 4. a 5. ročníku.

Na úrovni A1 – A2, zkoušky „Flyers“ splnili 4 žáci 6. a 7. tříd.

Anglické zkoušky „KET“ testující všechny čtyři jazykové dovednosti na úrovni A2 – čtení, psaní, poslech a mluvení úspěšně složilo 9 žáků od 5. do 9. třídy.

Stejný počet žáků vykonal zkoušku „PET“ ověřující úroveň B1. Jednalo se o žáky od 8. třídy ZŠ po gymnazisty.

Zkoušku, která je již uznávána na trhu práce a znamená pokročilou znalost anglického jazyka, složilo 8 žáků 9. ročníku ZŠ. Jedná se o zkoušku „FCE“ deklarující úroveň B2.

2 studenti našeho Gymnázia složili zkoušku „CAE“ na úrovni C1.

Zkoušek se tentokrát zúčastnilo 63 žáků a studentů na různých úrovních od A1 až po C1. Připomeňme, že úroveň A2 by měli dosáhnout všichni žáci na konci 9. ročníku ZŠ. Na naší škole této mety žáci dosahují již o 3 až 4 roky dříve. Proto dosažená jazyková úroveň B2 v 9. ročníku ZŠ nabízí našim žákům zcela jiné možnosti pro další středoškolská studia a následující uplatnění na mezinárodním trhu práce.

Řada našich žáků se po skončení základní školy úspěšně vzdělává na zahraničních středních školách a gymnáziích. A nás velice těší, že jsme součástí tak důležitých mezníků, které dnešním dětem otevírají zcela jiné rozměry, než tomu bylo za našich studijních let.

Procentuální úspěšnost žáků naší školy vykonávajících tyto zkoušky je ve srovnání s ostatními školami Sokolovska zcela ojedinělá, a to i při srovnání s jazykově zaměřenými školami.

Děkujeme proto všem lektorům i rodilým mluvčím anglického jazyka a všem studentům gratulujeme!

 

Nejnovější články

Zápis do 1. třídy ŠMP Mánesova Sokolov pro školní rok 2024/2025

Vážení rodiče,

informujeme Vás tímto o Zápisu dětí do 1. třídy Školy Můj Projekt Mánesova pro školní rok 2024/2025.

 

V rámci zápisu do 1. třídy doporučujeme absolvovat diagnostiku školní zralosti v Pedagogicko-psychologické poradně (je poskytována zdarma). Zájemci o naši 1. třídu se k diagnostice objednávají do 31. ledna 2024 v PPP Sokolov zde: https://pppkv.cz/jak-se-objednat-do-poradny.

 

Samotný zápis do 1. třídy probíhá v sobotu 13. dubna 2024 od 9 do 12 hodin. K zápisu se dostavte v tomto časovém rozmezí. Pro děti budou nachystána centra aktivit, která si mohou vyzkoušet. V tomto čase Vám také budou zodpovězeny případné dotazy.

 

S sebou přineste:

  • výsledek diagnostiky školní zralosti z PPP
  • rodný list dítěte
  • přihlášku dítěte k zápisu (pokud jste ji neodevzdali dříve)

 

Přihlášky podávané před 1. dubnem 2024 nemůžeme akceptovat.

 

obrázekobrázek

Zápis do 1. třídy ŠMP Carolina - základní škola s.r.o. pro školní rok 2024/2025

Vážení rodiče,

informujeme Vás tímto o Zápisu dětí do 1. třídy Školy Můj Projekt Carolina pro školní rok 2024/2025.

 

V rámci zápisu do 1. třídy doporučujeme absolvovat diagnostiku školní zralosti v Pedagogicko-psychologické poradně (je poskytována zdarma). Zájemci o naši 1. třídu se k diagnostice objednávají ideálně do 31. ledna 2024 v PPP Karlovy Vary zde: https://pppkv.cz/jak-se-objednat-do-poradny.

 

Samotný zápis do 1. třídy probíhá v pátek 12. dubna 2024 od 14 do 17 hodin. K zápisu se dostavte v tomto časovém rozmezí. Pro děti budou nachystána centra aktivit, která si mohou vyzkoušet. V tomto čase Vám také budou zodpovězeny případné dotazy.

 

S sebou přineste:

  • výsledek diagnostiky školní zralosti z PPP
  • rodný list dítěte
  • přihlášku dítěte k zápisu (pokud jste ji neodevzdali dříve)

 

Přihlášky podávané před 1. dubnem 2024 nemůžeme akceptovat.

 

obrázekobrázek

Zážitková pedagogika v naší škole

Jak přitáhnout děti k dějepisným tématům a zažehnout alespoň malý plamínek, který bude plát i na druhém stupni?

Vyrážíme s dětmi pravidelně na historicky zajímavá místa našeho regionu, která jim poodhalí kousek z naší minulosti.

Tentokrát navštívili čtvrťáci město Loket.

obrázekobrázek

Koncert žáků ze ZUŠ

Na konci školního roku 2022-2023 se u nás konal závěrečný koncert našich žáků, kteří navštěvují ZUŠ Kraslice.

Jsme moc rádi, že již řadu let spolupracujeme se ZUŠ Kraslice, která v naší škole vyučuje děti v hudebním oboru. Děkujeme tímto zejména paní učitelce Berit Daškové dipl. um. za mnohaletou výuku našich dětí u nás.

 

Mezinárodní jazykové zkoušky 2022/2023

Na konci školního roku 2022/2023 se naši žáci a studenti opět zúčastnili mezinárodních zkoušek z anglického jazyka. Cambridgeské zkoušky mají na naší škole dlouholetou tradici. Jejich prostřednictvím nabízíme našim studentům každý školní rok ověření dovedností v anglickém jazyce. Veškeré náklady na tyto zkoušky naše škola plně hradí.

Vzhledem k tomu, že s angličtinou přicházejí do pravidelného kontaktu již naše děti v mateřské škole, máme možnost soustavně rozvíjet jejich porozumění již od prvních let školní docházky.