Mánesova 1672, 356 01 Sokolov
e-mail: info@skolamanesova.cz
tel.: 359 807 052, 777 929 364

Předškolní výchova

Předškolní výchova v mateřské škole Mánesova

20.8.2022 | Zuzana Staňková

Výchova a vzdělávání dětí v MŠ vychází z inovativního českého vzdělávacího konceptu Škola Můj Projekt. Tento ucelený systém umožňuje dětem rozvíjet odpovědnost za sebe a za svět kolem nich.                 

Na čem stavíme

 • na rozvoji sociálních a emočních dovedností skrze umělecké a řemeslné tvoření 
 • na objevech a experimentech
 • na výuce v integrovaně tematických blocích
 • na výuce v projektech, které mění svět v lepší místo pro život
 • na učení skrze příběhy, smysly, pohyb a zážitek
 • na předškolní Hejného matematice
 • na angličtině s rodilým mluvčím

 

 

 

Nejnovější články

Zápis do MŠ pro školní rok 2024/2025

Zápis do MŠ se koná v sobotu dne 4. května 2024.

 

Kritéria přijetí

 1. Včasné podání žádosti a povinných příloh k ní.
 2. Posouzení zralosti dítěte. Vyplnění dotazníku. 
 3. Soulad očekávání rodičů s výchovně vzdělávacími strategiemi školy.
 4. Podepsání „Smlouvy o poskytování předškolního vzdělávání“.

 

obrázek

O naší mateřské škole...

Od školního roku 2022/2023 se v naší Mateřské škole podařilo přiblížit se principům a prostředí Školy Můj Projekt, které uplatňujeme na Základní škole a Gymnáziu.

obrázekobrázek

Začátek školního roku ve školce... máme za sebou první měsíc

První měsíc nového školního roku se nesl ve znamení změn. Děti se seznamovaly s novými kamarády, s novými učitelkami, dokonce i šatna a třída byla zcela jiná, než jak je děti znaly z předchozích let. A hlavně, nové dělení třídy do tzv. center aktivit a připraveného podnětného prostředí, které pro děti ukrývá spoustu překvapení. Jen dřevěné a veškeré přírodní materiály nás obklopují stále, snažíme se minimalizovat přítomnost plastů ve třídě a pracovat s reálnými předměty.

Předškolní výchova v mateřské škole Mánesova

Výchova a vzdělávání dětí v MŠ vychází z inovativního českého vzdělávacího konceptu Škola Můj Projekt. Tento ucelený systém umožňuje dětem rozvíjet odpovědnost za sebe a za svět kolem nich.